Dommerkurs for bruksprøvedommere - Norsk Brukshundsports Forbund - høsten 2016

NBF-logoNorsk Boxerklubb har mottatt epost og annonse fra Norsk Brukshundsports Forbund hvor de inviterer til
Dommerkurs for bruksprøvedommere høsten 2016

Det er NBF v/ Fagkomiteen for Bruks som setter i gang dette, og håper at dette er noe som vil kunne bidra til flere dommere rundt omkring.
Flere dommere vil også bidra til at det blir lettere for arrangørene å få dommere til sine arrangement.
De ber også klubbene være behjelpelig med eventuelle søknader fra egne medlemmer.
Annonsen finner dere her