Dokumenter til Årsmøte 3. oktober 2020

Som tidligere annonsert vil Årsmøtet 3. oktober 2020 bli gjennomført som et digitalt møte. Dere vil også finne alle dokumentene her inn på hjemmesiden.

NBK-klubbeIngressDessverre er koronasituasjonen i Norge slik at det ikke er tilrådelig å avholde et fysisk årsmøte. I august gjennomførte vi et digitalt årsmøte der vi godkjente årsmeldingen til styret for 2019, regnskap for 2019 og revisors beretning 2019. Dette er derfor dokumenter som ikke vil bli behandlet i denne runden. 
 
Alle medlemmer som har registrert telefonnummeret sitt i NKK ( det er NKK som har vårt medlemsregister), skal i dag ha fått tilsendt en sms med lenke til et elektronisk årsmøte.
 
Dersom dere ikke har registrert telefonnummeret, ikke har fått tilsendt lenke eller av annen grunn ikke kan eller vil benytte den elektroniske løsningen, kan dere sende inn stemmeseddel til valgene ved å bruke den vedlagte stemmeseddelen. 
 
Stemmeseddel skal sendes i umerket konvolutt som legges inni en annen konvolutt der dere skriver navn på utsiden. Stemmeseddelen sendes til Norsk Boxerklubb v/Line Orlund, Kristoffer Robins Vei 60, 0978.

Stemmeseddelen må være klubben i hende senest lørdag 3. oktober.