Alle klubber og forbund må avlyse alle treninger og arrangementer med umiddelbar virkning

Etter vedtak fattet i NKK, avlyser Norsk Boxerklubb med dette alle arrangementer, treninger og samlinger inntil videre. 
koronavirusStyret skal ha et ekstraordinært styremøte i kveld og vil komme tilbake med mer informasjon etter det.
Vi ber alle lokalavdelinger følge opp vedtaket.


Dere finne e-posten fra NKK her:


Fra: Cecilie Holgersen <Cecilie.Holgersen@nkk.no>
Dato: 12. mars 2020 kl. 15:27:17 CET
Til: "lineorlund@hotmail.com" <lineorlund@hotmail.com>
Emne: Alle klubber og forbund må avlyse alle treninger og arrangementer med umiddelbar virkning

Alle klubber og forbund må avlyse
alle treninger og arrangementer med umiddelbar virkning

Helsedirektoratet påla 12. mars kl 14 at alle kultur- og idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt. Dette betyr at alle aktiviteter, uavhengig av antall deltakere, må innstilles.

Informasjon 12. mars kl 15:20 

Følg lenke for mer informasjon

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-stenger-alle-barnehager-og-skoler

Norge er i en ekstraordinær krisesituasjon. Statsminister Erna Solberg understreket i dagens pressekonferanse at tiltakene vil gjøre at alle vil få en annerledes hverdag i tiden som kommer, og at tiltakene som settes inn gjøres i håp om å stoppe utbredelsen av virusutbruddet. 

NKK ber alle klubber og forbund om å følge lojalt opp om dagens nye regler og retningslinjer.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon rundt de praktiske forholdene ved avlysninger (også vedrørende årsmøter i klubber) snarlig. 

Med vennlig hilsen 

Cecilie Holgersen
Avdelingsleder marked og kommunikasjon
mobil: 41541143, e-post:
cecilie.holgersen@nkk.no

--------------------------------------

Besøksadresse: Nordåsveien 5, 1251 Oslo
Postadresse: Postboks 52 Holmlia, 1201 Oslo
www.nkk.no / www.nkkbutikken.no / www.kjøpehund.no