Meny

NBKs Dressurdiplomer - Regler 2011 - april 2019

Begge øvelser i en gruppe må tas samtidig.
Det må oppnås minst 5 poeng i hver øvelse og minst 10 poeng i hver gruppe.  

Dersom alle diplomene tas i løpet av to år, tildeles NBK’s dressurplakett. Dressurplaketten kan kun vinnes en gang med samme hund.

Kritikkskjema for denne perioden finner dere her

1. APPELL
Lineføring (10 poeng)
Utførelse: 
Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. 
Linen skal holdes i førerens venstre hånd. 
Hunden skal føres i fritt hengende line på førerens venstre side, med hodet eller skulderen på høyde med førerens venstre ben, og villig følge føreren.
Øvelsen skal inneholde vanlig marsj med vendinger og holdt, sakte marsj og springmarsj uten vendinger. 
Hunden skal raskt og uten kommando innta utgangsstilling når føreren gjør holdt.

Innkalling (10 poeng)
Utførelse: 
Øvelsen starter med hunden sittende ved førerens venstre side. 
På ordre kommanderer føreren hunden til å bli sittende. 
På ny ordre går føreren ca. 15 meter fra hunden og gjør helt om og holdt.
Føreren får så ordre om å kalle inn hunden til utgangsstilling.

 

2.APPORTERING
Treapport , egen (10 poeng)
Metallapport , egen (10 poeng)
Utførelse: 
Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. 
På ordre kommanderer føreren hunden til å bli og kaster apporten minst 10 meter. 
På ny ordre skal føreren kommandere hunden til å apportere. 
På ny ordre gir føreren hunden kommando om å avlevere apporten. 
 

3.HOPP
Hopp som i LP kl.1 (10 poeng)
Utførelse: 
Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling ca. 3 - 5 meter fra hinderet og vendt mot hinderet. På ordre kommanderer føreren hunden til å bli og går ved siden av hinderet og gjør helt om og holdt ca. 3 - 5 meter bak hinderet. 
På ny ordre kalles hunden inn over hinderet til utgangsstilling. 
Hinderet skal være tett, og høyden skal være hundens skulderhøyde og maks 70 cm.

Hopp som i Bruks kl. D (10 poeng)

Utførelse: 
Øvelsen starter med ekvipasjen vendt mot hinderet med hunden i utgangsstilling, og på valgfri avstand. 
På ordre kommanderes hunden til å hoppe over hinderet hvor den så kommanderes til å sitte. På ny ordre kommanderes hunden tilbake over hinderet til utgangsstilling. 
 

4.BRUKS
Spor  200 meter (10 poeng)
Utførelse: 
Etter anvisning fra prøvens leder går føreren ut et ca. 200 meter langt spor. Det legges inn en vinkel etter ca. 100 meter. Hunden skal ikke se at sporet blir lagt. I enden av sporet legger føreren en selvvalgt apportgjenstand. 
Hunden settes på sporet etter anvisning fra dommer og skal føres i sporline på  10 meters lengde. Hunden skal selvstendig arbeide seg gjennom sporet og apportere eller påvise gjenstanden. 

Feltsøk 20x50m, med 2 åpne gjenstander (10 poeng) 
Utførelse:
I et område på ca. 50x20 meter skal 2 gjenstander (hanske, lommebok e. l.), ikke tilhørende føreren, være utlagt. 
Fører har mulighet til å få påvist feltets ytterkant.
Hunden føres under kontroll, med eller uten line frem til start. 
Fører bestemmer selv hvor på grunnlinja han vil starte. Hunden skal søke
opp gjenstandene og apportere og avlevere dem til føreren.
Går hunden utenfor området har føreren anledning til å dirigere hunden inn igjen. Hunden skal gjennomsøke området etter førerens dirigering.
Søksområdet skal i forveien merkes tydelig opp, og tråkkes over før øvelsen starter .
Hunden skal finne gjenstandene i løpet av 10 minutter. 
Dommeren sier fra når det gjenstår 1 minutt. Hund som har påbegynt apportering av gjenstand innenfor maksimumstidens utløp får fullføre og avlevere gjenstanden, først da er øvelsen slutt i dette tilfelle.

 

5.DEKK
Enkeltdekk, 1 minutt (10 poeng)
Utførelse: 
Førerne legger hunden og forlater den gående. 
Etter ca. 20 meter stanser fører og vender seg mot hunden. 
Førerne skal være synlig for hunden, som skal ligge i 1 minutt uten å forflytte seg. Hundeførerne får beskjed om  å gå tilbake til hunden og på dommerens anvisning kommanderes hundene til utgangsstilling.

Enkeltdekk med skjult fører, 1 minutt (10 poeng)
Utførelse: 
Med hunden i utgangsstilling stilles ekvipasjene opp. På ordre skal føreren gi kommando for dekk, og på fornyet ordre kommandere bli, forlate hunden og gå i skjul og være ute av syne i 1 minutt. 
Tiden starter når føreren er i skjul for hunden. 
Når tiden er ute beordres føreren tilbake ca. 2 skritt bak hunden. 
Førerne får deretter ordre om å gå inntil hunden, og på fornyet ordre kommanderes hunden i utgangsstilling.