Meny

NBKs Dressurdiplomer - oppdatert 23. april 2019

Begge øvelser i en gruppe må tas samtidig.
Det må oppnås minst 5 poeng i hver øvelse og minst 10 poeng i hver gruppe. 
Dersom alle diplomene tas i løpet av to år, tildeles NBK’s dressurplakett. Dressurplaketten kan kun vinnes en gang med samme hund.
Kritikkskjema for dressurplaketten finner dere her

1. Appell

Lineføring (10 poeng)
Utførelse:
Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling.
Linen skal holdes i førerens venstre hånd.
Hunden skal føres i fritt hengende line på førerens venstre side, med hodet eller skulderen på høyde med førerens venstre ben, og villig følge føreren.
Øvelsen skal inneholde vanlig marsj med vendinger og holdt, sakte marsj og springmarsj uten vendinger.
Hunden skal raskt og uten kommando innta utgangsstilling når føreren gjør holdt.

Innkalling (10 poeng)
Utførelse:
Øvelsen starter med hunden sittende ved førerens venstre side.
På ordre kommanderer føreren hunden til å bli sittende.
På ny ordre går føreren ca. 15 meter fra hunden og gjør helt om og holdt.
Føreren får så ordre om å kalle inn hunden til utgangsstilling.

2. Apportering

Kast med metallapport inngår ikke lenger i lydighetsøvelser, ihht Norsk Kennel Klub sitt konkurransereglement, gyldig fra 1.1.2017. Etter anbefaling fra forrige brukshundråd har styret derfor vedtatt nye regler som gjøres gjeldende fra 23. april 2019, men følgende overgangsregler:

 • De som har påbegynt Dressurplaketten kan velge om de vil benytte øvelsen ”Kast med stålapport” eller øvelsen i Lydighetsprogrammets klasse 2. Dressurplaketten må være fullført innen 2 år fra godkjennelse av første øvelse.
 •  
 • De som ikke har påbegynt Dressurplaketten må følge nytt regelverk.

Lydighetsprogrammets klasse 2:
Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre kommanderer føreren hunden til å bli og går ca. 1 meter fra hunden hvor apporten legges ned, og fører går videre til anvist plass ca. 10 meter fra hunden hvor fører gjør helt om og holdt. På ny ordre skal føreren kommandere hunden til å apportere. På ny ordre gir føreren hunden kommando om å avlevere apporten. Føreren kan benytte sin egen apport av tre.

Bruksprogrammets klasse D og C:
Før øvelsen starter blir arrangørens apport av tre utlevert til føreren. Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre kaster føreren apporten minst 10 meter. På fornyet ordre kommanderer føreren hunden til å apportere. Hunden skal raskt og direkte hente gjenstanden, vende tilbake til føreren og sette seg foran eller ved siden av føreren. På ny ordre gir føreren hunden kommando om å avlevere apporten.

 •  
 • Gamle regler, gjeldende til og med 23. april 2019:

  Treapport , egen (10 poeng)
  Metallapport , egen (10 poeng)

  Utførelse:
  Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling.
  På ordre kommanderer føreren hunden til å bli og kaster apporten minst 10 meter.
  På ny ordre skal føreren kommandere hunden til å apportere.
  På ny ordre gir føreren hunden kommando om å avlevere apporten.

3. Hopp

Hopp som i LP kl.1 (10 poeng)
Utførelse:
Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling ca. 3 - 5 meter fra hinderet og vendt mot hinderet. På ordre kommanderer føreren hunden til å bli og går ved siden av hinderet og gjør helt om og holdt ca. 3 - 5 meter bak hinderet.
På ny ordre kalles hunden inn over hinderet til utgangsstilling.
Hinderet skal være tett, og høyden skal være hundens skulderhøyde og maks 70 cm.

Hopp som i Bruks kl. D (10 poeng)
Utførelse:
Øvelsen starter med ekvipasjen vendt mot hinderet med hunden i utgangsstilling, og på valgfri avstand.
På ordre kommanderes hunden til å hoppe over hinderet hvor den så kommanderes til å sitte. På ny ordre kommanderes hunden tilbake over hinderet til utgangsstilling.

4. Bruks

Spor  200 meter (10 poeng)
Utførelse:
Etter anvisning fra prøvens leder går føreren ut et ca. 200 meter langt spor. Det legges inn en vinkel etter ca. 100 meter. Hunden skal ikke se at sporet blir lagt. I enden av sporet legger føreren en selvvalgt apportgjenstand.
Hunden settes på sporet etter anvisning fra dommer og skal føres i sporline på  10 meters lengde. Hunden skal selvstendig arbeide seg gjennom sporet og apportere eller påvise gjenstanden.

 

Feltsøk 20x50m, med 2 åpne gjenstander (10 poeng)
Utførelse:
I et område på ca. 50x20 meter skal 2 gjenstander (hanske, lommebok e. l.), ikke tilhørende føreren, være utlagt.
Fører har mulighet til å få påvist feltets ytterkant.
Hunden føres under kontroll, med eller uten line frem til start.
Fører bestemmer selv hvor på grunnlinja han vil starte. Hunden skal søkeopp gjenstandene og apportere og avlevere dem til føreren.
Går hunden utenfor området har føreren anledning til å dirigere hunden inn igjen. Hunden skal gjennomsøke området etter førerens dirigering.
Søksområdet skal i forveien merkes tydelig opp, og tråkkes over før øvelsen starter .
Hunden skal finne gjenstandene i løpet av 10 minutter.
Dommeren sier fra når det gjenstår 1 minutt. Hund som har påbegynt apportering av gjenstand innenfor maksimumstidens utløp får fullføre og avlevere gjenstanden, først da er øvelsen slutt i dette tilfelle.

5. Dekk

Enkeltdekk, 1 minutt (10 poeng)
Utførelse:
Fører legger hunden og forlater den gående.
Etter ca. 20 meter stanser fører og vender seg mot hunden.
Fører skal være synlig for hunden, som skal ligge i 1 minutt uten å forflytte seg. Hundefører får beskjed om  å gå tilbake til hunden og på dommerens anvisning kommanderes hunden til utgangsstilling.

Enkeltdekk med skjult fører , 1 minutt (10 poeng)
Utførelse:
Med hunden i utgangsstilling stilles ekvipasjen opp. På ordre skal føreren gi kommando for dekk, og på fornyet ordre kommandere bli, forlate hunden og gå i skjul og være ute av syne i 1 minutt.
Tiden starter når føreren er i skjul for hunden.
Når tiden er ute beordres føreren tilbake ca. 2 skritt bak hunden.
Fører får deretter ordre om å gå inntil hunden, og på fornyet ordre kommanderes hunden i utgangsstilling.

Lykke til !    

NBK Bruksutvalg

Logg:
2017: Endret tekst under punkt 5, Dekk, slik at det ikke lenger er tvil om at dette er enkeltdekk.