Miriam Hunstad juni 2020

Valper født 22.06.2020

Kullet fyller ikke alle kravene i Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl.  

 

Navn 

Regnr. 

Fødselsdato 

Opprinnelsesland 

Far 

Ippolito del colle dell’Infinito

LOI08/94748

15.10.2007

Italia

Mor

Kronion’s Josephine

NO30363/18

17.11.2017

Norge

Kullet oppfyller ikke alle kravene i Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl. Kravene til helse/eksteriør ville være fulgt dersom avlsrådet fikk dokumentasjon på offisiell dopplerundersøkelse av hjertet til mor. Far hadde sterk grad (3) spondylose 17 md gammel, for å oppfylle kravene i retningslinjene skulle han derfor ha vært røntget på nytt etter 3 års alder og ny vurdering skulle vært gjort.

Punkt i retningslinjer

Hundens status

Oppfyller krav

Kombinasjonen som helhet

1. Eksteriør far

CK

ja

 

1. Eksteriør mor

CK

ja

3. Spondylose far

3, 17md (Italiensk spondyloseindeks 1,78)

nei

 

3. Spondylose mor

0, 14md

ja

4. HD far 

A, indeks 94

ja

samlet indeks over 200
Indeks på foreldre fra 07.07.2020

4. HD mor 

B, indeks 108

ja

5. Hjerte far

ukjent

Ja *

Ukjent samlet grad

5. Hjerte mor

ukjent

ukjent

6. Nyresvikt far

 

 

Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket med gult i vedlagte stamtavle.

6. Nyresvikt mor

 

 

9. Mors alder ved paringstidspunkt

30md

ja

 

10. Mors tidligere avkom i Norge

ingen

ja

 

11. Fars tidligere avkom i Norge

1 kull 9 valper

ja

 

11.  Matador far

nei

ja

 

Avkomstgranskning far

Ikke aktuelt

ja

 

Avkomstgranskning mor

Ikke aktuelt

ja

 

Annen informasjon om foreldrene:

Mentaltest far 

ukjent

Mentaltest mor 

ukjent

Kneledd far 

ukjent

Kneledd mor 

ukjent

Annet far 

IPO1

Annet mor 

ukjent

*         Doppler var ikke et krav i hundens levetid

Der det står ukjent er undersøkelsen ikke utført eller informasjonen ikke tilgjengelig for avlsrådet. Norske hunder skal ha norske helseresultater. Annet kan være offisielle brukshundtitler, spesialutdannelse ol.  All informasjon i oversikten gjelder ved innmelding/ paring og vil ikke bli oppdatert hvis ikke avlsrådet mottar ny dokumentasjon fra oppdretter/hannhundeier
Hunstad-06-20-Stamtavle