Smallsandcity - Juni 2024

Valper født 17 juni 2024
Kullet fyller kravene til Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl, og formidles

 valpeformidling logo 2024

Smallsandcity Boxer`s

Tina Heggelund
Birkelandsveien 27
tinaheggelund@homail.com

91869022

 
Smallsandcity  kull

Paring mellom:

Boxertrollets Fomle

NO55204/17

12.09.2017

Norge

Smallsandcity Boxer’s Anastazia

NO43835/20

12.04.2020

Norge

Kullet oppfyller alle krav i Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl.

 

Hundens status

Oppfyller krav

Kombinasjon som helhet

Eksteriør hannhund

VG.UK 1.UKK

Ja

 

Eksteriør tispe

Exc.AK 1.AKK CK 4.BTK

Ja

Spondylose hannhund

Spondylose: 2 Alder: 17 mnd

Ja

 

Spondylose tispe

Spondylose 0

Alder: 13 mnd.

Ja

HD, index, ES - hannhund

Hd: B, Hd index: 99, ES: 0,64

Ja

 

HD, index, ES - tispe

Hd status: B, hd index: 111, ES: 0,67

Ja

Hjerte hannhund

Doppler:

AS Negative (0)

PS Negative (0)

Ja

 

Hjerte tispe

Doppler:

AS Negative (0)

PS Negative (0)

Ja

Nyresvikt hannhund

Nei.

 

Kjent nyresvikt er uthevet med gult i vedlagt stamtavle

Nyresvikt tispe

Nei.

 

Tispens alder ved paringstidspunkt

4 år

 

 

Tispens tidligere kull i Norge

1 kull på 4 valper

 

 

Fars tidligere kull i Norge

1 kull på 10 valper

 

 

Matador hannhund

Nei

 

 

Avkomstgranskning hannhund

Ikke aktuelt

 

 

Avkomstgranskning tispe

Ikke aktuelt

 

 

 

 

Mentaltest hannhund

 

Mentaltest tispe

 

Kneledd hannhund

 

Kneledd tispe

 

Annet hannhund

Helseattest u.a

Annet tispe

Helseattest u.a

 

Der det står ukjent er undersøkelsen ikke utført eller informasjonen ikke tilgjengelig for avlsrådet. Norske hunder skal ha norske helseresultater. Annet kan være offisielle brukshundtitler, spesialutdannelse ol.  All informasjon i oversikten gjelder ved innmelding/ paring og vil ikke bli oppdatert hvis ikke avlsrådet mottar ny dokumentasjon fra oppdretter/hannhundeier
Stamtavle Smallsandcity 24