Martha Larsen - våren 2024

Valper ventes  våren 2024
Kullet oppfyller alle krav i Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl, og formidles

valpeformidling logo 2024
Martha Larsen

Bureiservegen 154, 2484 Brumunddal
marthajuhularsen@hotmail.com

Tlf: 99 29 96 34

Paring mellom:

Mephistos Con Brio Hi N Mighty

CKCFU788629

16.10.2018

Canada

Khalibox Absolutly Gorgeous

NO49277/18

21.06.2018

Norge

Kullet oppfyller alle krav i Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl.

 

Hundens status

Oppfyller krav

Kombinasjon som helhet

Eksteriør hannhund

Da hannhund er brukt i avl før endring av retningslinjer fritas utstillingskrav

Ja

 

Eksteriør tispe

Exc.AK.

Ja

Spondylose hannhund

Spondylose: 0

Alder: 26 mnd

Ja

 

Spondylose tispe

Spondylose 0

Alder: 17 mnd

Ja

HD, index, ES - hannhund

Hd status: B

Index: 100 ES: 0,60

Ja

Parring er innmeldt før endring av nye retningslinjer og gjennomført i overgangsperioden

HD, index, ES -  tispe

Hd status: B

Index: 98 ES: 0,71

Ja

Hjerte hannhund

AS:Negative (0)

PS: Negative (0)

Ja

 

Hjerte tispe

AS: Negative (0)

PS: Negative (0)

Ja

Nyresvikt hannhund

Nei.

 

Kjent nyresvikt er uthevet med gult i vedlagt stamtavle

Nyresvikt tispe

Nei.

 

Tispens  alder ved paringstidspunkt

5 år

 

 

Tispens tidligere kull i Norge

1 kull a 7 valper

 

 

Fars tidligere kull i Norge

3 kull a 1,2 og 6 valper

 

 

Matador hannhund

Nei

 

 

Avkomstgranskning hannhund

Ikke aktuelt

 

 

Avkomstgranskning tispe

Ikke aktuelt

 

 

 

Mentaltest hannhund

 

Mentaltest tispe

 

Kneledd hannhund

 

Kneledd tispe

 

Annet hannhund

-Gjennomført 24 timers Holter 08.09.2022 uten unormale funn.
-Spesifikk vekt urin 25.05.2021 >1-030
-DM: bærer

Annet tispe

-DM: fri

 

Der det står ukjent er undersøkelsen ikke utført eller informasjonen ikke tilgjengelig for avlsrådet. Norske hunder skal ha norske helseresultater. Annet kan være offisielle brukshundtitler, spesialutdannelse ol.  All informasjon i oversikten gjelder ved innmelding/ paring og vil ikke bli oppdatert hvis ikke avlsrådet mottar ny dokumentasjon fra oppdretter/hannhundeier

stamtavle marta2024