Lisa Agensen - Februar 2024

Ledige valper født 11. februar 2024

Kullet fyller kravene til Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl, og formidles
valpeformidling logo 2023
2 ledige valper født 11. februar. Leveringsklare 7. april
 

Lisa Augensen

Dramsvegen 72C
9009 Tromsø
Tlf: 41611543
lisa.augensen@icloud.com

Paring mellom: 
Crobox Disney
NO51670/18
27.07.2018
Norge
Buveiens Bertine Red & Hot
NO60340/21
28.07.2021
Norge
Kullet oppfyller alle krav i Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl.
 
Hundens status
Oppfyller krav
Kombinasjon som helhet 
Eksteriør hannhund
Exc.AK 1 CK Cert BIM
Ja 
 
Eksteriør tispe
Exc.AK CK 4.BTK
Ja
Spondylose hannhund
Spondylose: 0
Alder: 13 mnd
Ja
 
Spondylose tispe
Spondylose 0
Alder: 12 mnd
Ja
HD, index, ES - hannhund
Hd status: A
Index: 117 ES: 0,73
Ja
 
HD, index, ES -  tispe
Hd status: B
Index: 113 ES: 0,67
Ja
Hjerte hannhund
AS: Equivokal (1)
PS: Negative (0)
Nei
 
Hjerte tispe
AS: Negative (0)
PS: Negative (0)
Ja
Nyresvikt hannhund
Nei.
 
Kjent nyresvikt er uthevet med gult i vedlagt stamtavle
Nyresvikt tispe
Nei.
 
Tispens alder ved paringstidspunkt
2 år
  
Tispens tidligere kull i Norge
Ingen
  
Fars tidligere kull i Norge
2 kull (12 avkom)
 
 
Matador hannhund 
Nei
  
Avkomstgranskning hannhund
Ikke aktuelt
  
Avkomstgranskning tispe
Ikke aktuelt
 
 
  
Mentaltest hannhund
 
Mentaltest tispe
  
Kneledd hannhund
 
Kneledd tispe
  
Annet hannhund
 
Annet tispe
 
Der det står ukjent er undersøkelsen ikke utført eller informasjonen ikke tilgjengelig for avlsrådet. Norske hunder skal ha norske helseresultater. Annet kan være offisielle brukshundtitler, spesialutdannelse ol.  All informasjon i oversikten gjelder ved innmelding/ paring og vil ikke bli oppdatert hvis ikke avlsrådet mottar ny dokumentasjon fra oppdretter/hannhundeier
Lisa Augensen