G & T -Hjertebo - høsten 2024

Valper ventes høsten 2024
Kullet fyller kravene til Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl, og formidles
valpeformidling logo 2024

G & T-Hjertebo's

Trine Larsen og Gry-Tone Hjertås
Eikveien 19, 3060 Svelvik
trine.larsen@ebnett.no
gry.tone.hjertas@ebnett.no
98468814/93804038

 

Paring mellom:

Horus von Manitoy

VDH/DBZB246261

26.12.2017

Tyskland

N DK VDH UCH NV-22

G & T-Hjertebo's Stargazing Pilar

NO42960/20

07.04.2020

Norge

Kullet oppfyller alle krav i Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl.

 

Hundens status

Oppfyller krav

Kombinasjon som helhet

Eksteriør hannhund

International champion

Ja

 

Eksteriør tispe

N DK VDH UCH NV-22

Ja

Spondylose hannhund

Spondylose: 0

Alder: 29 mnd

Serbia

Ja

 

Spondylose tispe

Spondylose 0

Alder: 12 mnd

Ja

HD, index, ES - hannhund

HD status: A

Tyskland

Ja

Klubben anbefaler samlet indeks minimum 200. Ukjent samlet indeks

HD, index, ES - tispe

HD status: C

Index: 94 ES: 0,63

Ja

Hjerte hannhund

AS: Negative (0)

PS: Negative (0)

Ja

 

Hjerte tispe

AS: Negative (0)

PS: Negative (0)

Ja

Nyresvikt hannhund

Nei.

 

Kjent nyresvikt er uthevet med gult i vedlagt stamtavle

Nyresvikt tispe

Nei.

 

Tispens alder ved paringstidspunkt

4 år

 

 

Tispens tidligere kull i Norge

Ingen

 

 

Fars tidligere kull i Norge

1 kull a 2 valper

 

 

Matador hannhund

Nei

 

 

Avkomstgranskning hannhund

Ikke aktuelt

 

 

Avkomstgranskning tispe

Ikke aktuelt

 

 

 

Mentaltest hannhund

 

Mentaltest tispe

Gjennomført med 1 på skudd

Kneledd hannhund

 

Kneledd tispe

 

Annet hannhund

DM- fri.

BH

IGP-1

Annet tispe

Bestått Funksjonsanalyse

 

 

Der det står ukjent er undersøkelsen ikke utført eller informasjonen ikke tilgjengelig for avlsrådet. Norske hunder skal ha norske helseresultater. Annet kan være offisielle brukshundtitler, spesialutdannelse ol.  All informasjon i oversikten gjelder ved innmelding/ paring og vil ikke bli oppdatert hvis ikke avlsrådet mottar ny dokumentasjon fra oppdretter/hannhundeier

Stamtavle Pilar 2024.pdf