G & T-Hjertebo - Februar 2024

Valper født 13. februar 2024

Kullet fyller kravene til Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl, og formidles
valpeformidling logo 2023

G & T-Hjertebo's

Trine Larsen og Gry-Tone Hjertås
Eikveien 19, 3060 Svelvik
trine.larsen@ebnett.no
gry.tone.hjertas@ebnett.no
98468814/93804038

Paring mellom:

N DK UCK Nordic Working Aragorn

NO43854/20

02.05.2020

Norge

N DK UCH Kronion’s Jane Austin

NO30362/18

17.11.2017

Norge

Kullet oppfyller alle krav i Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl.

 

Hundens status

Oppfyller krav

Kombinasjon som helhet

Eksteriør hannhund

N DK UCK

Ja

 

Eksteriør tispe

N DK UCH

Ja

Spondylose hannhund

Spondylose: 1

Alder: 23 mnd

Ja

 

Spondylose tispe

Spondylose 0

Alder: 12 mnd

Ja

HD, index, ES - hannhund

Hd status: B

Index: 95 ES: 0,68

Ja

 

HD, index, ES - tispe

Hd status: B

Index: 105 ES: 0,70

Ja

Hjerte hannhund

AS:Negative (0)

PS: Negative (0)

Ja

 

Hjerte tispe

AS: Negative (0)

PS: Negative (0)

Ja

Nyresvikt hannhund

Nei.

 

Kjent nyresvikt er uthevet med gult i vedlagt stamtavle

Nyresvikt tispe

Nei.

 

Tispens alder ved paringstidspunkt

6 år

 

 

Tispens tidligere kull i Norge

3 kull a totalt 11 valper

 

 

Fars tidligere kull i Norge

Ingen

 

 

Matador hannhund

Nei

 

 

Avkomstgranskning hannhund

Ikke aktuelt

 

 

Avkomstgranskning tispe

Ja

 

 

 

Mentaltest hannhund

Gjennomført med 1 på skudd

Mentaltest tispe

Gjennomført med 1 på skudd

Kneledd hannhund

 

Kneledd tispe

 

Annet hannhund

Bestått Funksjonsanalyse

Annet tispe

Bestått Funksjonsanalyse

Der det står ukjent er undersøkelsen ikke utført eller informasjonen ikke tilgjengelig for avlsrådet. Norske hunder skal ha norske helseresultater. Annet kan være offisielle brukshundtitler, spesialutdannelse ol.  All informasjon i oversikten gjelder ved innmelding/ paring og vil ikke bli oppdatert hvis ikke avlsrådet mottar ny dokumentasjon fra oppdretter/hannhundeier

 
G&T-Hjertebo stamtavle feb2024