Finnkanten - Juni 2024

Valper ventes juni 2024
Kullet oppfyller alle krav i Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl, og formidles
valpeformidling logo 2024

Kennel Finnkanten

Merete Berg Smedsmo
Vågåvegen 70 c
2680 Vågå

Tlf: 481 43 283

merete.berg@hotmail.com

Paring mellom:

DK N UCH NORDV-23 Kulsvierkrogen’s Geranium

DK10422/2019

17.05.2019

Danmark

Alba

NO65994/21

13.10.2021

Norge

Kullet oppfyller alle krav i Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl.

 

Hundens status

Oppfyller krav

Kombinasjon som helhet

Eksteriør hannhund

DK N UCH NORDV-23

Ja

 

Eksteriør tispe

Exc.UK 1.UKK CK CERT 1.BTK BIM

Ja

Spondylose hannhund

Spondylose: 0

Alder: 24 mnd

Tyskland

Ja

 

Spondylose tispe

Spondylose 0

Alder: 12 mnd

Ja

HD, index, ES - hannhund

HD status: A

Danmark

Ja

 

HD, index, ES - tispe

HD status: C

Index: 102 ES: 0,66

Ja

Hjerte hannhund

AS: Negative (0)

PS: Negative (0)

Ja

 

Hjerte tispe

AS: Negative (0)

PS: Negative (0)

Ja

Nyresvikt hannhund

Nei.

 

Kjent nyresvikt er uthevet med gult i vedlagt stamtavle

Nyresvikt tispe

Nei.

 

Tispens alder ved paringstidspunkt

2 år

 

 

Tispens tidligere kull i Norge

Ingen

 

 

Fars tidligere kull i Norge

Ingen

 

 

Matador hannhund

Nei

 

 

Avkomstgranskning hannhund

Ikke aktuelt

 

 

Avkomstgranskning tispe

Ikke aktuelt

 

 

 

Mentaltest hannhund

 

Mentaltest tispe

 

Kneledd hannhund

 

Kneledd tispe

 

Annet hannhund

Bestått Avlskåring Danmark

Annet tispe

 

 

Der det står ukjent er undersøkelsen ikke utført eller informasjonen ikke tilgjengelig for avlsrådet. Norske hunder skal ha norske helseresultater. Annet kan være offisielle brukshundtitler, spesialutdannelse ol.  All informasjon i oversikten gjelder ved innmelding/ paring og vil ikke bli oppdatert hvis ikke avlsrådet mottar ny dokumentasjon fra oppdretter/hannhundeierStamtavle Finnkanten