Cripitaniu`s - Våren 2024

Valper født 22. april 2024
Ledig 2 tisper. se her
Kullet fyller kravene til Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl, og formidles

valpeformidling logo 2024

Kennel Cripitaniu’s har to leveringsklare tisper, Cripitanius Diora og Diamentina.
Disse hvite prinsessene ble født 22 april, oppvokst utenfor Oslo, og er nå klare til å finne sitt hjem.
Tispene er ferdig chippet, har pass og er godkjent av både NKK og NBK. Vi gleder oss at høre fra deg.
 
Miriam Hunstad
3442 Hyggen
miriam.hunstad@gmail.com
mobil.nr: 98827048

 

 
Paring mellom:
N DK UCH Nordic Working Aragorn
NO43854/20 02.05.2020  Norge 
Cripitaniu’s Askira NO47173/20  22.06.2020  Norge 
Kullet oppfyller alle krav i Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl.

 

Hundens status Oppfyller krav Kombinasjon som helhet 
Eksteriør hannhund N DK UCH Ja 

 

Eksteriør tispe EXC.UK 1.UKK Ja 
Spondylose hannhund Spondylose: 1
Alder: 23 mnd
Ja 

 

Spondylose tispe Spondylose 1
Alder: 15 mnd 
Ja 
HD, index, ES - hannhund HD status: B
Index: 95 ES: 0,68
Ja 

 

HD, index, ES - tispe HD status: C
Index: 100 ES: 0,66
Ja 
Hjerte hannhund AS:Negative (0)
PS: Negative (0)
Ja 

 

Hjerte tispe AS: Negative (0)
PS: Negative (0)
Ja 
Nyresvikt hannhund Nei.

 

Kjent nyresvikt er uthevet med gult i vedlagt stamtavle

 

Nyresvikt tispe Nei. 

 

Tispens alder ved paringstidspunkt 3 år 

 

 

Tispens tidligere kull i Norge 1 kull a totalt 3 valper 

 

 

Fars tidligere kull i Norge Ingen 

 

 

Matador hannhund Nei 

 

 

Avkomstgranskning hannhund Ikke aktuelt 

 

 

Avkomstgranskning tispe Ja 

 

 

 
Mentaltest hannhund Gejnnomført med 1 på skudd 
Mentaltest tispe

 

Kneledd hannhund

 

Kneledd tispe

 

Annet hannhund Bestått Funksjonsanalyse
Annet tispe

 

Der det står ukjent er undersøkelsen ikke utført eller informasjonen ikke tilgjengelig for avlsrådet. Norske hunder skal ha norske helseresultater. Annet kan være offisielle brukshundtitler, spesialutdannelse ol.  All informasjon i oversikten gjelder ved innmelding/ paring og vil ikke bli oppdatert hvis ikke avlsrådet mottar ny dokumentasjon fra oppdretter/hannhundeier
Stamtavle Cripitanus