Årsmøteseminar

Søndag 7. april inviterer vi til årsmøteseminar. Programmet er ikke helt ferdig, det som er klart, er at Frode Lingaas fra Veterinærhøgskolen kommer for å presentere de første resultatene fra helse- og atferdsundersøkelsen.