Årsmøte NBK 02.04.2022 kl 10:00 / Årsmøte middag kl 20:00

 Årsmøte NBK lørdag 02.04.2022
 Sted: Clarion Hotell Gardemoen Dette kommer slik at de som trenger overnatting får bestilt. Påmelding til Årsmøte middag kl 20:00/lunch kl 13:00

 Diverse info her 

Innkalling til Årsmøte med alle dokumenter.

Kunngjøring fra Hovedstyret og Valgkomiteen i NBK.

Årmøte for 2022 er satt til lørdag 02 april. Det vil bli holdt i Oslo området, nærmere sted kommer senere.

I henhold til klubbens lover. § 3-3 Innkalling, skal:

  1. Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet skal være styret i hende senest 6 uker før årsmøtet. 
  2. Forslag eller kandidater til valgene til styret og valgkomiteen skal være valgkomiteen i hende senest 6 uker før årsmøtet. 6 uker før årsmøte innebærer at fristen er lørdag 19 februar 2022

Forslag eller saker som ønskes behandlet skal sendes til hovedstyret, epostadresse: leder@norskboxerklubb.no

Forslag til kandidater til styret og/eller valgkomiteen skal sendes e-post til leder av valgkomiteen. Eli-Mette Megard Eikrem, epostadresse: valg@norskboxerklubb.no

På årsmøtet 2. april 2022 skal det velges

  • ·         styreleder for to år
  • ·         to styremedlemmer for to år
  • ·         to varamedlemmer til styret for ett år

I tillegg skal det velges

  • ·         ett medlem av valgkomitéen for to år
  • ·         ett varamedlem til valgkomitéen for ett år