Årsmøte i Norsk Boxerklubb

Nærmere informasjon om årsmøtet 18.04.2020, kommer etter hvert på sidene her:
http://www.norskboxerklubb.no/om-klubben/drift/arsmoter