Innkalling til årsmøte 2018

Logo

NORSK BOXERKLUBB innkaller til ÅRSMØTE

Lørdag 14. april 2018 kl. 10:00 på
Gardermoen 

 

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet skal i henhold til klubbens lover § 3-3 være klubben i hende senest 8 uker før årsmøtet - det vil si at saker må være inne senest lørdag 17. februar.
Saker kan sendes inn til post@norskboxerklubb.no eller sendes til klubbens postadresse:

 Norsk Boxerklubb 
Postboks 518 Sentrum 
0105 Oslo 

Frist for å sende inn forslag til kandidater til de ulike vervene i klubben er også 8 uker før møtet – det vil si at forslag til kandidater må være inne senest lørdag 17. februar.
Forslag sendes til valg@norskboxerklubb.no eller til klubbens postadresse:

 Norsk Boxerklubb
Postboks 518 Sentrum 
0105 Oslo

Gule sider vil dere etter hvert finne her
 
 Årsmøtefest:
Lørdag kveld arrangeres årsmøtefest. Her vil også premier og utmerkelser deles ut til de som har gjort seg fortjent til dette. 

 Boxerseminar søndag 15. april
Tema for denne dagen er boxerens eksteriør og standard

 
NORSK BOXERKLUBB
Hovedstyret