Meny

Lover

paragraf2-lovligPå årsmøtet 14. april 2018, vedtok Norsk Boxerklubb nye lover bygget på  Norsk Kennel Klub sin nye lovmal av november 2017.
NBK-klubbe
Lovene er sendt NKK for godkjenning!

Norsk Boxerklubb sine nye lover finner du her.


I november 2017 vedtok Representantskapsmøtet i Norsk Kennel Klub ny lovmal for raseklubbene.


Den nye lovmalen er allerede gjeldende på områder der det er konflikt mellom gammel lov og det som står som obligatorisk i ny lovmal. Dette har betydning særlig for avstemmingsregler, men også delvis for valg (bl.a. valgkomite der det nå skal velges leder som særskilt valg).

Her kan dere lese brev fra NKK der de beskriver implementeringsprosess for nye lover og den nye lovmalen, samt klubbens invitasjon til medlemmer om å stille spørsmål etc. til de nye lovene på Facebookgruppen "Norsk Boxerklubbs Diskusjonsforum".

Styret vil legge frem forslag til nye lover på årsmøtet 14. april 2018.I 2011 vedtok Norsk Kennel Klub en ny lovmal som alle samarbeidende klubber skulle bygge sine lover rundt.

En arbeidsgruppe bestående av Knut Brodal og Per Frey, laget et forslag til nye lover som var i tråd med lovmalen fra NKK og som samtidig ivaretok klubbens ønsker om tillegg. Gruppen la frem forslaget på årsmøtet 24. mars 2012, som kun vedtok mindre endringer. 

28. februar 2013 ble lovene godkjent av NKK med en anmerking (som har resultatert i ny §4-3 i) og en påpekning av skrivefeil (i § 6-5).

På årsmøte i 2013 gjorde klubben justeringer i lovene for å sikre mer tid til styre og valgkomite til å behandle innkomne saker og valg. Endring gjort av årsmøte 7. april 2013: §3-3 b tilføres ”og på klubbens hjemmesider.”, Ny 3-3 b. Endring til 3 ukers varsel (fra dagens 4), 3-2 e. Forhåndsstemmer skal være klubben i hende senest 4 dager før årsmøtet (fra dagens 7), 4-2 d – protokoll fra styremøtene offentliggjøres på klubbens hjemmeside