Kontaktområdet Trøndelag

Kjære boxervenner,

April 2023 ble lokalavdelingen Trøndelag nedlagt. Fra juli 2023 ble det opprettet nytt kontaktområdet Trøndelag:
 
Astrid B. Lorentzen og Solveig Strand har sagt seg villige til å være kontaktpersoner for Trøndelagsavdelingen.

De starter opp med onsdagstreff igjen :
Onsdag kl. 18 på Boxerbanen

På kontaktområdets facebookside kan du følge med på hva som skjer. 

e-postadresse til lokallaget: norskboxerklubbtrondelag@gmail.com