8 treff i sider

 • Hjem
  ..._________________________________________________________Styret har vedtatt kartlegging av nyresvikt hos boxer. Les mer om dette under aktuelt ____________________________________________...
 • Viktig informasjon
  ...stene. For hvert kull finner du en stamtavle der forfedre som har fått avkom med kronisk nyresvikt er merket. I Norge har vi et apparat for å registrere alle bekreftede tilfeller, vi har d...
 • Retningslinjer for avl og oppdrett
  ...bens nettsider og på facebooksidene til Norsk Forening for Veterinær Kardiologi.6.    Nyresvikt – når det er utviklet en DNA-test, skal den brukes i henhold til NKKs anbefalinger. Fre...
 • Veileder for oppdrettere
  ...n om hundens familie. Det er derfor hundens indeks på paringstidspunktet man må se på. Nyresvikt: Alle tilfeller av kronisk nyresvikt hos unge boxere må betraktes som arvelig med mindre...
 • Valpekjøperguide
  ...eiledningen til oppdrettere. Hjertelidelser: Les om dette i veiledningen til oppdrettere Nyresvikt: Les om dette i veiledningen til oppdrettere. Dersom du ønsker informasjon om nyresvikt i...
 • Spørsmål og svar til retningslinjene for avl
  ...ser tilstanden, men miljøet alene skaper ikke allergier, HD, spondylose eller hjertefeil. Nyresvikt kan ha andre årsaker enn arv, derfor må vi vente til det finnes en DNA – test før v...
 • Helseinfo
  ... finner dere: Genetikk BSI-rapporterHjertelidelserDopplerundersøkelser - informasjon rundtNyresviktSpondylose HofteleddsdysplasiEpulisTanncyster----------------------------------------------...
 • Kjøpe Boxer
  ...ene. For hvert kull finner du en stamtavle der forfedre som har fått avkom med kronisk nyresvikt er merket. I Norge har vi et apparat for å registrere alle bekreftede tilfeller, vi har ...
		
array (size=25)
 'position' => string 'main' (length=4)
 'sortnum' => int 2
 'visible' => int 1
 'behaves_like' => string 'TeBehaviorSearch' (length=16)
 'behavior_search_text' => string '' (length=0)
 'content_id' => int 0
 'display_created_by' => string '0' (length=1)
 'display_created_date' => string '0' (length=1)
 'display_updated_by' => string '0' (length=1)
 'display_updated_date' => string '0' (length=1)
 'TeEImage:thumb_image:visible' => string '1' (length=1)
 'TeEImage:thumb_image:behaves_like' => string '' (length=0)
 'TeEImage:thumb_image:source_url' => string '' (length=0)
 'TeEImage:thumb_image:alt' => string '' (length=0)
 'TeEImage:thumb_image:resize' => int 1
 'TeEImage:thumb_image:width' => int 180
 'TeEImage:thumb_image:height' => int 135
 'TeEImage:thumb_image:resize_mode' => string 'fill' (length=4)
 'TeEImage:thumb_image:background_color' => string 'ffffff' (length=6)
 'TeEPaginator:paginator:visible' => string '1' (length=1)
 'TeEPaginator:paginator:behaves_like' => string '' (length=0)
 'TeEPaginator:paginator:number_of_items' => string '12' (length=2)
 'TeEPaginator:paginator:separator' => string ' | ' (length=3)
 'TeEPaginator:paginator:show_previous' => int 1
 'TeEPaginator:paginator:show_next' => int 1

158 treff i artikler

 • Birkeboxer november 2021 Birkeboxer

  ...ps,negativ Ja Godkjent samlet grad 5. Hjerte mor  As,equivokal ps,negativ ja 6. Nyresvikt far      Kjent nyresvikt er uthevet med gult i vedlagte stamtavle 6. Nyresvikt...
 • Khalibox - September 2021

  ...rte hannhund AS: Equivokal PS: Neg Ja   Hjerte tispe AS: Neg PS: Neg Ja Nyresvikt hannhund     Kjent nyresvikt er uthevet med gult i vedlagt stamtavle  Nyresvik...
 • Birkeboxer - august 2021

  ...v Pulmonalstenose: NegativJa  Hjerte tispeAortastenose: Negativ Pulmonalstenose: NegativJaNyresvikt hannhund  Kjent nyresvikt er uthevet med gult i vedlagt stamtavleNyresvikt tispe  Tisp...
 • Smallsandcity Boxer`s - august 2021

  ...rad 5. Hjerte mor  As, negativ               ps, negativ ja 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket ...
 • Inuriki juli 2021

  ... Ja 5. Hjerte far  AS Neg/PS Neg Ja   5. Hjerte mor  AS Neg/PS Neg Ja 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Gro Mikaelsen - juli 2021

  ... negativ Ja Godkjent samlet grad 5. Hjerte mor  AS negativ/PS negativ Ja 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Maja Nilsen juli 2021

  ...Ps,negativ ja Godkjent samlet grad 5. Hjerte mor  As,equicocal Ps,negativ ja 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til som har avkom med nyresvikt er merke...
 • Mossbox juni 2021

  ...samlet grad, far undersøkt i Tyskland 5. Hjerte mor  As,negativ/ps negativ ja 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • G & T-Hjertebo sommer 2021

  ...t samlet grad. Fars attest fra Kroatia  5. Hjerte mor  AS equivocal/PS neg Ja 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Boxerhuset våren 2021

  ...v Ja Godkjent samlet grad 5. Hjerte mor  AS negativ/PS negativ Ja   6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket ...
 • G & T-Hjertebo våren 2021

  ...Godkjent samlet grad, fars attest fra Tyskland 5. Hjerte mor  AS neg/PS neg ja 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Magic Murris mars/april 2021

  ...  AS equivocal/PS neg ja Oppfyller kravet 5. Hjerte mor  AS neg/PS neg ja 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Bricilla februar/mars 2021

  ...negative ja Godkjent samlet grad 5. Hjerte mor  As,equivokal ps ,negative ja 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Birkeboxer februar 2021

  ...e far   AS neg/PS neg  Ja  Ja  5. Hjerte mor   AD mild/PS neg  Ja  6. Nyresvikt far         Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er mer...
 • Quadratic Line januar 2021

  ...4, ES 0,71 Ja 5. Hjerte far  AS1/PS 0 Ja Nei 5. Hjerte mor  Ukjent Nei 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Kull født 29. januar 2021

  ...100, ES 0,70 Ja 5. Hjerte far  ukjent Nei Ja 5. Hjerte mor  ukjent Nei 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Hotbox januar 2021

  ...te far  AS/PS negativ Ja Oppfyller kravet 5. Hjerte mor  AS/PS negativ ja 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Always Playful januar 2021

  ... far  Ukjent Nei Ukjent samlet grad 5. Hjerte mor  AS equivocal/PS neg Ja 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Hotbox 2 - januar 2021

  ...  AS equivocal/PS neg ja Oppfyller kravet 5. Hjerte mor  AS neg/PS neg ja 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • MossBox - januar 2021

  ...3 ja 5. Hjerte far  AS equivocal Ja Ja 5. Hjerte mor  AS neg/PS neg ja 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Birkeboxer januar 2021

  ... 5. Hjerte far  AS neg/PS normal Ja Ja 5. Hjerte mor  AS neg/PS normal Ja 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Ceccabox desember 2020

  ..., ES 0,77 Ja 5. Hjerte far  AS 0/PS 0 Ja Nei 5. Hjerte mor  ukjent Nei 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Vekters november 2020

  ...  AS0/PS0 Ja Godkjent samlet grad 5. Hjerte mor  AS negativ/PS negativ Ja 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Boxerdalen november 2020

  ... HD mor C, indeks 89 fra Sverigeja5. Hjerte far ukjentneinei 5. Hjerte mor ukjentnei6. Nyresvikt far   Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket med gult i ve...
 • G & T-Hjertebo november 2020

  ...ps negativ ja Godkjent samlet grad 5. Hjerte mor  As equivocal ps negativ ja 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Teverica november 2020

  ...Hjerte far  0,as 0,ps ja Godkjent samlet grad 5. Hjerte mor  0,as 0,ps ja 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Crobox november 2020

  ... ES 0,72 Ja 5. Hjerte far  Ukjent   Ja 5. Hjerte mor  ASneg/PS neg ja 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Kull født 13. oktober 2020

  ... As, negative ps, negative ja Ukjent samlet grad 5. Hjerte mor  ukjent nei 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Ratschasi oktober 2020

  ... negativ ja Godkjent samlet grad 5. Hjerte mor  As, equivokal ps, negativ ja 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Kronion september 2020

  ... Ja, var ikke krav da han levde Ukjent samlet grad 5. Hjerte mor  ukjent nei 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • X-cirius september 2020

  ... ja Nei 5. Hjerte mor  ukjent   6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har av...
 • Boxerknock august 2020

  ...s, negativ ja Godkjent samlet grad 5. Hjerte mor  As, negativ ps, negativ ja 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Kull født 16. august 2020

  ... Godkjent samlet grad   5. Hjerte mor    AS negativ, PS negativ   ja   6. Nyresvikt far            Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt ...
 • Monolaboxer august 2020

  ...n ville fulgt retningslinjene dersom tispen, som har en kullsøster som er død av kronisk nyresvikt, var blitt kombinert med en hannhund med liten eller ingen forekomst av samme sykdom. (se ...
 • Miriam Hunstad juni 2020

  ... 5. Hjerte far ukjent Ja * Ukjent samlet grad 5. Hjerte mor ukjent ukjent 6. Nyresvikt far     Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket med ...
 • Kronion juni 2020

  ...rte far  ukjent ukjent Ukjent samlet grad * 5. Hjerte mor  0, as 0, ps ja 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Birkeboxer juni 2020

  ...te far  As fri ps fri ja Godkjent samlet grad 5. Hjerte mor  As 0 ps 0 ja 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Kull født 3. juni 2020

  ...ingen indeks   5. Hjerte far  ukjent nei Nei 5. Hjerte mor  ukjent   6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Birkeboxer mai 2020

  ...Hjerte far  ukjent ukjent Ukjent samlet grad 5. Hjerte mor  ukjent ukjent 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Nordic Working mai 2020

  ... Godkjent samlet grad 5. Hjerte mor  Ingen tegn på as, ingen tegn på ps ja 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Rexob april 2020

  ...Hjerte far  as,1 ps,0 ja godkjent samlet grad 5. Hjerte mor  as,1 ps,0 ja 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • VanyBox april 2020

  ...ja 5. Hjerte far  fri ja Ukjent samlet grad 5. Hjerte mor  ukjent ukjent 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Smallsandcity Boxer's april 2020

  ...amlet grad 5. Hjerte mor  As, negativ               ps, negativ ja 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Disaronno april 2020

  ...  As 0, ps 0 ja Ukjent samlet grad 5. Hjerte mor  Ukjent offisiell ukjent 6. Nyresvikt far       Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket ...
 • Wild One april - 2020

  ...Hjerte far  ukjent ukjent Ukjent samlet grad 5. Hjerte mor  ukjent ukjent 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • G & T-hjertebo våren 2020

  ...Hjerte far  ukjent ukjent Ukjent samlet grad 5. Hjerte mor  ukjent ukjent 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Perlybox april 2020

  ... 0,as 0,ps ja Godkjent samlet grad 5. Hjerte mor  as negativ ps negativ ja 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Nero Nordic mars 2020

  ...negative ps, negative ja Godkjent samlet grad 5. Hjerte mor  As, 2 ps,0 ja 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Xenathon mars 2020

  ...samlet grad 5. Hjerte mor  As,negative              ps, negative ja 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Bricilla mars 2020

  ... 5. Hjerte mor  As,equivokal                   ps ,negative ja 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Aminiafu januar-2 2020

  ...rte far  0,as, 0, ps ja Ukjent samlet indeks 5. Hjerte mor  ukjent ukjent 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Birkeboxer januar 2020

  ...t samlet grad 5. Hjerte mor  as, equivokal            ps, negative ja 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Aminiafu januar-1 2020

  ...rte far  0,as o,ps ja Ukjent samlet grad 5. Hjerte mor  ukjent ukjent 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Boxertrollet desember 2019

  ...Hjerte far  ukjent ukjent Ukjent samlet grad 5. Hjerte mor  ukjent ukjent 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Quadratic Line desember 2019

  ... Hjerte far  As,0 ps,0 ja Ukjent samlet grad 5. Hjerte mor  ukjent ukjent 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Kronion desember 2019

  ...Hjerte far  ukjent ukjent Ukjent samlet grad 5. Hjerte mor  ukjent ukjent 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Determin november 2019

  ...a 5. Hjerte far  ukjent nei Ukjent samlet grad 5. Hjerte mor  ukjent nei 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Boxerhuset november 2019

  ...n anmerkning ja Godkjent samlet grad 5. Hjerte mor  as, mild ps, negative ja 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Inuriki september 2019

  ...ng ja Godkjent samlet indeks 5. Hjerte mor  As, negative ps, negative ja 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Hotbox september 2019

  ...ja, ikke krav i hundens levetid Ukjent samlet grad 5. Hjerte mor  ukjent nei 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Boxerknock september 2019

  ...let grad under 2 5. Hjerte mor  0,as 0,ps ja 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avko...
 • Streetboxer september 2019

  ...Hjerte far  ukjent ukjent Ukjent samlet grad 5. Hjerte mor  ukjent ukjent 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Ratschasi september 2019

  ... 0,ps ja Godkjent samlet grad 5. Hjerte mor  as, equivokal ps,negativ ja 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Crobox september 2019

  ...Hjerte far  0,as 0,ps ja Godkjent samlet grad 5. Hjerte mor  0,as 0,ps ja 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Ceccabox september 2019

  ...rte far  As,0 ps,0 ja Ukjent samlet grad 5. Hjerte mor  ukjent ukjent 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Kronion september 2019

  ... As, mild ps,negative ja Ukjent samlet grad 5. Hjerte mor  ukjent ukjent 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Vestby august 2019

  ...Ukjent samlet grad 5. Hjerte mor  ukjent nei 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har av...
 • Wild One august 2019

  ...ja Godkjent samlet grad 5. Hjerte mor  As,negative       ps, negative ja 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Crobox august 2019

  ...019 5.Hjerte far ukjent nei Ukjent samlet grad 5.Hjerte mor ukjent nei   6.Nyresvikt far     Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket med ...
 • Boxerhaven august 2019

  ...(tysk) ja Godkjent samlet grad 5. Hjerte mor  As, negative Ps, negative ja 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Qadratic Line juli 2019

  ...a 5. Hjerte far  ukjent nei Ukjent samlet grad 5. Hjerte mor  ukjent nei 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Boxerteam juli 2019

  ... As, equivokal ps,negativ ja Ukjent samlet grad 5.Hjerte mor ukjent nei   6.Nyresvikt far     Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket med ...
 • Magic Murris mai 2019

  ...erte far ukjent ukjent Ukjent samlet indeks 5.Hjerte mor 0, as 0, ps ja   6.Nyresvikt far     Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket med ...
 • Wild One juni 2019

  ...eks 98 ja 5. Hjerte far  ukjent ukjent   5. Hjerte mor  ukjent ukjent 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Bexma juni 2019

  ...Hjerte far  ukjent ukjent Ukjent samlet grad 5. Hjerte mor  ukjent ukjent 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Nero Nordic juni 2019

  ...e far  0 as, 0 ps ja Samlet grad ikke over 2 5. Hjerte mor  2 as, 0 ps ja 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • G & T-hjertbo juni 2019

  ...AS1, PS0 DK Fri, Tyskland ja Ukjent samlet grad 5.Hjerte mor ukjent nei   6.Nyresvikt far     Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket med ...
 • Miraculix juni 2019

  ...jerte far  0,as 0,ps ja Ukjent samlet grad 5. Hjerte mor  ukjent ukjent 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Birkeboxer mai 2019

  ... ukjent ukjent Ukjent samlet grad 5. Hjerte mor  as,mild ps, negative ja 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Quboxer mai 2019

  ... 0, as 0,ps ja Godkjent samlet grad 5. Hjerte mor  0, as 0, ps ja 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Rexob mai 2019

  ...  ps,negative ja Godkjent samlet grad 5. Hjerte mor  As, 0 ps, 0 ja 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Head On april 2019

  ...r  1, as 0, ps ja Ukjent samlet grad 5. Hjerte mor  ukjent ukjent 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Teverica april 2019

  ...r  0,as 0,ps ja Samlet grad under 2 5. Hjerte mor  0,as 0,ps ja 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • VanyBox mars 2019

  ...r  0,as 0,ps ja Ukjent samlet indeks 5. Hjerte mor  ukjent ukjent 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Boxerteam februar 2019

  ...r  0,as , 0,ps ja ukjent samlet grad 5. Hjerte mor  ukjent ukjent 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Boxerknock februar 2019

  ...ed 8 års alder. 5. Hjerte mor  0, as 0, ps ja 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har av...
 • Wild One januar 2019

  ... far  ukjent ukjent Ukjent samlet grad 5. Hjerte mor  ukjent ukjent 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Birkeboxer desember 2018

  ...a 5. Hjerte far  ukjent nei Ukjent samlet grad 5. Hjerte mor  ukjent nei 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Boxerringen november 2018

  ... 0 ps ja Godkjent samlet grad 5. Hjerte mor  as, mild ps, negativ ja 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Heidalen november 2018

  ...Ikke krav om doppler da far levde Samlet grad ukjent 5. Hjerte mor  ukjent nei 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Quboxer oktober 2018

  ... ja 5. Hjerte far  2, as ja Samlet grad 2 5. Hjerte mor  0, as 0, ps ja 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Boxertrollet oktober 2018

  ... Hjerte far  0,as 0,ps ja Ukjent samlet grad 5. Hjerte mor  ukjent ukjent 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Birkeboxer oktober 2018

  ... Hjerte far  0,as 0,ps ja Ukjent samlet grad 5. Hjerte mor  ukjent ukjent 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Teverica høst 2018

  ...te far  lindrig 0,ps ja Godkjent samlet grad 5. Hjerte mor  0,as 0,ps ja 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Miraculix oktober 2018

  ...rte far  ukjent ukjent Ukjent samlet grad 5. Hjerte mor  ukjent ukjent 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Boxerdalen september 2018

  ... Hjerte far  2 as 0 ps ja Ukjent samlet grad 5. Hjerte mor  ukjent ukjent 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Determin september 2018

  ...Hjerte far  ukjent ukjent Ukjent samlet grad 5. Hjerte mor  ukjent ukjent 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • X-cirius september 2018

  ...jerte far  ukjent ukjent Ukjent samlet grad 5. Hjerte mor  ukjent ukjent 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Rexob september 2018

  ... Hjerte far  1 as 0 ps ja Samlet grad under 2 5. Hjerte mor  0 as 0 ps ja 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Emmagrenda august 2018

  ...111 ja 5. Hjerte far 0,as 0,ps ja Samlet grad 5. Hjerte mor 0,as 0,ps ja 6. Nyresvikt far     Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket med ...
 • Miraculix august 2018

  ...jerte far  ukjent ukjent Ukjent samlet grad 5. Hjerte mor  ukjent ukjent 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Kronion juli 2018

  ...Hjerte far  0 as, 0 Ps ja Ukjent samlet grad 5. Hjerte mor  ukjent ukjent 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Crobox juli 2018

  ...rte far  0, as 0, ps ja Samlet grad under 2 5. Hjerte mor  0, as 0, ps ja 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • MossBox juli 2018

  ... Hjerte far  0,as 0,ps ja Samlet grad under 2 5. Hjerte mor  0,as 0,ps ja 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Rexob juni 2018

  ...tive, ps ja Godkjent samlet grad 5. Hjerte mor  equivocal,as negative, ps ja 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Khalibox juni 2018

  ... 0,ps ja Godkjent samlet grad 5. Hjerte mor  equivocal, as negative,ps ja 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Birkeboxer juni 2018

  ...ja 5. Hjerte far 0,as 0, ps ja Ukjent samlet grad 5. Hjerte mor ukjent nei 6. Nyresvikt far     Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket med...
 • Boxerhuset juni 2018

  ...ja Samlet grad oppfyller krav  5. Hjerte mor  AS negative PS negative ja 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Xenathon mai 2018

  .... Hjerte mor  as negative ps negative ja 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har av...
 • Boxerteam mai 2018

  ... 5. Hjerte far  0,as 0,ps ja ukjent samlet grad 5. Hjerte mor  ukjent nei 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • X-cirius mai 2018

  ...a 5. Hjerte far  ukjent nei Ukjent samlet grad 5. Hjerte mor  ukjent nei 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Birkeboxer mai 2018

  ...5. Hjerte far  0,as 0,ps ja Ukjent samlet grad 5. Hjerte mor  ukjent nei 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Boxerdalen april 2018

  ...a 5. Hjerte far  ukjent nei Ukjent samlet grad 5. Hjerte mor  ukjent nei 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Boxervalper i Halden februar 2018

  ...a 5. Hjerte far  Ukjent nei Ukjent samlet grad 5. Hjerte mor  ukjent nei 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Team Norbox 2018 februar 2018

  ... 5. Hjerte far  ukjent nei Ukjent samlet grad 5. Hjerte mor  ukjent nei 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Nero Nordic februar 2018

  ...e far  0 as, 0 ps ja Samlet grad ikke over 2 5. Hjerte mor  2 as, 0 ps ja 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Miraculix januar 2018

  .... Hjerte far  0, as 0, ps ja Ukjent samlet grad 5. Hjerte mor  ukjent nei 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Disaronno desember 2017

  ... Nei, doppler er utført av ikke autorisert veterinær og er av den grunn underkjent 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Laboxro desember 2017

  ... PS ja Samlet grad oppfyller krav 5. Hjerte mor AS negative PS negative ja 6. Nyresvikt far     Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket med ...
 • Determin desember 2017

  ...a 5. Hjerte far  ukjent nei Ukjent samlet grad 5. Hjerte mor  ukjent nei 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Kennel Kronion november 2017

  ...a 5. Hjerte far  ukjent nei Ukjent samlet grad 5. Hjerte mor  ukjent nei 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Boxervalper i Gjøvik november-2 2017

  ... Ukjent samlet grad 5. Hjerte mor  ukjent nei 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avko...
 • Boxervalper i Gjøvik november-1 2017

  ...a 5. Hjerte far  ukjent nei Ukjent samlet grad 5. Hjerte mor  ukjent nei 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Kennel Quadratic Line november 2017

  ...a 5. Hjerte far  ukjent nei Ukjent samlet grad 5. Hjerte mor  ukjent nei 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Rexob oktober 2017

  ... Hjerte far 0,as 0,ps ja Samlet grad fyller krav 5. Hjerte mor 0,as 0,ps ja 6. Nyresvikt far     Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket med ...
 • Miraculix oktober 2017

  ...a 5. Hjerte far  ukjent nei Ukjent samlet grad 5. Hjerte mor  ukjent nei 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Ratschasi oktober 2017

  ... far 0, as 0, ps ja Samlet grad oppfyller krav 5. Hjerte mor 1, as 0, ps ja 6. Nyresvikt far     Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket med ...
 • Oversikt over stamtavler for boxere med kronisk nyresvikt og informasjon til alle som eier en boxer

  Oversikt over stamtavler for boxere med kronisk nyresvikt og informasjon til alle som eier en boxer

  ...rket med blått i stamtavlene, er navn på foreldredyr som har produsert avkom med kronisk nyresvikt.  Dokumentet omfatter i tillegg stamtavlen til et par norskfødte boxere fra den svenske ...
 • Wild One september-2 2017

  ...5. Hjerte far  ukjent nei Ukjent samlet indeks. 5. Hjerte mor  ukjent nei 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Birkeboxer september 2017

  ... ja 5. Hjerte far ukjent nei Ukjent samlet grad 5. Hjerte mor ukjent nei 6. Nyresvikt far     Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket med ...
 • Boxertrollet september 2017

  ...r ukjent nei Samlet grad ukjent 5. Hjerte mor AS negative PS negative ja 6. Nyresvikt far     Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket med ...
 • Boxerdalen september 2017

  ... 5. Hjerte far  ukjent nei  Ukjent samlet grad 5. Hjerte mor  ukjent nei 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Wild One september-1 2017

  ... ja 5. Hjerte far  ukjent nei Samlet grad ukjent 5. Hjerte mor  0, as ja 6. Nyresvikt far      Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket me...
 • Street Boxer september 2017

  ...25 ja 5. Hjerte far ukjent nei Ukjent samlet grad 5. Hjerte mor as,1 ja 6. Nyresvikt far     Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket med ...
 • Bebeboxer september 2017

  ...ja 5. Hjerte far o,as 0,ps ja Ukjent samlet grad. 5. Hjerte mor ukjent nei 6. Nyresvikt far     Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket med ...
 • Birkeboxer august-2 2017

  ... 97,07 ja 5. Hjerte far 0 ja ukjent samlet grad 5. Hjerte mor ukjent nei 6. Nyresvikt far     Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket med ...
 • Birkeboxer august-1 2017

  ... ja 5. Hjerte far ukjent nei Ukjent samlet grad 5. Hjerte mor ukjent nei 6. Nyresvikt far     Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket med ...
 • Team Norbox juli 2017

  ... ja 5. Hjerte far ukjent nei ukjent samlet grad 5. Hjerte mor Ukjent nei 6. Nyresvikt far     Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket med ...
 • Crobox juli 2017

  ...far AS, mild PS, negativ ja Samlet grad ukjent 5. Hjerte mor ukjent nei 6. Nyresvikt far     Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket med ...
 • Kristin Tørresdal juli 2017

  ... Samlet grad 1 5. Hjerte mor 0, as 0,ps ja 6. Nyresvikt far     Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom ...
 • Rexob juli 2017

  ... Hjerte far 0, as 0, ps ja samlet grad under 2 5. Hjerte mor 1, as 0, ps ja 6. Nyresvikt far     Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket med ...
 • Hovedstyrets forventninger til oppdrettere som er medlem av Norsk Boxerklubb

  Hovedstyrets forventninger til oppdrettere som er medlem av Norsk Boxerklubb

  ...r for tidligere avkom fra foreldrene, om en eller begge foreldre har nære slektninger med nyresvikt eller andre alvorlige helseproblemer (hjertesykdom, epilepsi e.l.) om avlshunden kommer fr...
 • Uttalelse fra hovedstyre ifm med medlems påstander i jobben om kronisk nyresvikt

  Uttalelse fra hovedstyre ifm med medlems påstander i jobben om kronisk nyresvikt

  ...si at vi er veldig glade for at det endelig synes å være enighet i klubben om at kronisk nyresvikt er et arvelig og alvorlig problem i rasen, og at alle engasjerer seg aktivt for å samle i...
 • Kronisk nyresvikt - prosjekter for å finne en DNA-test

  Kronisk nyresvikt - prosjekter for å finne en DNA-test

  ... spørsmål om klubben kunne stille seg bak hans nye prosjekt for å finne en DNA test for nyresvikt hos boxer. Prøvetaking med svaber av disse hundene var allerede organisert gjennom en gru...
 • Boxerseminar 27.-28. februar 2016

  Boxerseminar 27.-28. februar 2016

  ...Watten. Synes du dette er viktig og spennende? Delta i debatten! Søndag formiddag er det nyresvikt hos boxer som er temaet, dette er et tema mange mener noe om. Vi har hentet en av de som n...
 • Vi takker for gave til nyreprosjektet

  Vi takker for gave til nyreprosjektet

  ...estad. Gaven er gitt med en øremerking om at pengene skal brukes til videre forskning på nyresvikt hos boxer. Randi og Harald oppfordrer andre som har mulighet til å donere penger til Nors...
 • Flere blodprøver av unge boxere med kronisk nyresvikt søkes

  Flere blodprøver av unge boxere med kronisk nyresvikt søkes

  ...n bruke i vårt avlsarbeid for å hindre at det blir født nye boxere som utvikler kronisk nyresvikt. Har du en ung boxer med kronisk nyresvikt? Da kan du bidra til prosjektet ved å fylle ut...
 • Veterinærhøgskolen trenger flere prøver til forskning på nyresvikt

  Veterinærhøgskolen trenger flere prøver til forskning på nyresvikt

  ...ormert om forskning som pågår på nyresykdommer. Prøver fra alle hunder med mistanke om nyresvikt og prøver fra friske gamle hunder er verdifulle og vil bidra til raskere utvikling av en ...
 • Utsatt frist for tilbakemelding på tiltak for håndtering av nyresvikt

  Utsatt frist for tilbakemelding på tiltak for håndtering av nyresvikt

  ... Alle tilbakemeldingene som er kommet i forhold til hvordan klubben skal håndtere kronisk nyresvikt, JKD fremover, vil derfor ikke bli behandlet av styret før etter påske. Dersom flere har...
 • Nyresvikt hos boxer - presisering

  Nyresvikt hos boxer - presisering

  ...spørsmål vi har sendt ut i forhold til klubbens håndtering av informasjon rundt kronisk nyresvikt. For å være sikre på at det er klart hva vi ønsker tilbakemelding på, har styret i s...
 • Nyresvikt hos boxer - Styret ber om tilbakemelding

  Nyresvikt hos boxer - Styret ber om tilbakemelding

  De siste årene har Norsk Boxerklubb overvåket nyresvikt hos boxer. Dette har klubben gjort samtidig som det er lagt ned betydelig innsats fra fagm...
 • Forskningsforum Hund 29,. oktober

  Forskningsforum Hund 29,. oktober

  ...skolen) til Dyrelege Smiths stiftelse. Han han ønsker å jobbe videre med overvåking av nyresvikt hos boxer. Her kan dere laste ned program.       
 • Oppdretterseminar 7.- 8. desember

  Oppdretterseminar 7.- 8. desember

  ...ondylose – utviklings over tid, ulike avlesingsmetoder ·      Allergi ·      Nyresvikt ·      Mentaltesting Seminaret egner seg for oppdrettere og medlemmer som ønsker o...
 • Syptomer på kronisk nyresvikt

  Syptomer på kronisk nyresvikt

  Spørsmål: Min hund har et kullsøsken som har fått påvist kronisk nyresvikt, hva bør jeg gjøre? Skal jeg ta noen prøver av min hund? Svar fra veterinæren: Kronisk...
 • Vedr. overvåking av nyresvikt hos Boxer

  Vedr. overvåking av nyresvikt hos Boxer

  Vi har fått en del innspill i forbindelse med innsamlingen av informasjon om boxere med nyresvikt, så da er det på sin plass med noen oppklaringer: Det endelige formålet med dette er å...
 • Kartlegging av nyresvikt

  Kartlegging av nyresvikt

  Avlsrådet skal samle inn informasjon om boxere som har, eller har hatt kronisk nyresvikt. Vi trenger informasjon fra eiere og oppdrettere for å få en oversikt over hvor omfatt...