Hovedstyret

Styret består av leder, nestleder, 3 medlemmer og 1 varamedlemmer. Det tilstrebes overlapping og derfor velges leder og to medlemmer i partallsår, mens nestleder og ett styremedlem velges i oddetallsår. Varamedlemmene velges årlig.


Bilde Cecilie Strømstad
 

Leder - Cecilie Strømstad

Cecilie ble valgt til leder i Norsk Boxerklubb på årsmøtet i 2016. Hun har sittet som leder av avlsrådet i flere år.

Kontaktinfo:

leder@norskboxerklubb.no
(+47) 468 27 447
 
 

rjan

Nestleder - Ørjan Moss

Ørjan ble valgt inn som medlem i styret i mars 2012 og ble første gang valgt som nestleder i 2013. På årsmøtet 21. mars 2015 ble han valgt som nestleder for en ny periode.
Kontaktinfo:

nestleder@norskboxerklubb.no
(+47) 46 800 300

 


Linda Acay

 

Styremedlem og kasserer - Linda Acay

Linda har sittet to år som varamedlem i styret. På åarmøtet 21. mars 2015 ble hun valgt inn som styremedlem for to år.
 


Kontaktinfo:

linda_acay@hotmail.com
(+47) 996 44 152


 Line til leder

Styremedlem - Line Orlund

Line har sittet som leder av Norsk Boxerklubb siden 2010. Nå i 2016 har hun overlatt ledervervet til Cecilie, men bidrar fortsatt inn som styremedlem.
  

Kontaktinfo:

lineorlund@hotmail.com
(+47) 452 92 720
 


Bilde Solveig Strand
 


Styremedlem - Solveig Strand

Solveig ble valg inn i styret på årsmøtet i 2016. 
 

Kontaktinfo

sostran@getmail.no
(+47) 974 21 350Ny Solveig Sandgren

Varamedlem - Solveig Sandgren

Solveig ble valgt inn som varamedlem til styret for 1 år på årsmøtet 21. mars 2015. Hun ble gjenvalgt på årsmøtet i 2016.
 

Kontaktinfo:

rexob@online.no
(+47) 971 39 910