Meny

Redaksjon Boxernytt

 Norsk Boxerklubb har et eget medlemsblad, Boxernytt, som kommer ut med fire nummer per år. Bladet sendes til alle medlemmer i Norsk Boxerklubb, Norske Boxerdommere og andre hundeklubber NBK her et samarbeid med.
Boxernytt illustrasjon
Redaksjonen har som formål å videreutvikle Boxernytt med informativt stoff om boxerens liv og levnet og mer dagsaktuelle temaer som nytt fra Hovedstyret, råd og utvalg. Innlegg fra medlemmer, resultatservice mv. 

Det tas forbehold om at det stoffet som mottas kan tilpasses den helhet som må tilstrebes både i Boxernytt og på hjemmesiden.
Kristin

Redaktør Boxernytt

Kristin RosøyTlf: +47 977 01 951
boxernytt@norskboxerklubb.no


Layoutansvarlig:

Diego Enriquez
Sølvveien 7 B
4629 Kristiansand 
Tlf. 971 66 989  
E-post: boxerkiro@gmail.com

Korrektur:

Ellen Beate Ø.Houge
Norheimssvingen 5 B
4026 Stavanger 
Tlf. 976 89 034
E-post: ellenbeatehouge@gmail.com

Annonseansvarlig:

Anne Lovise Dirdal


Tlf. 918 80 127
E-post: anneldirdal@gmail.com