Lokalavdeling Trøndelag 2021

På lokalavdlingens facebookside kan du følge med på hva som skjer. 

e-postadresse til lokallaget: norskboxerklubbtrondelag@gmail.com

NBK Trøndelag
Det er avholdt sitt årsmøte, og følgende styre ble valgt for neste periode:

Leder: Solveig Strand
Styremedlem: Tiril Thun Hjorthol
Styremedlem: Astrid B. Lorentzen 
Styremedlem: Birgit Løkken
Styremedlem: Jørgen Rosvold