Lokalavdeling Trøndelag 2020

 På lokalavdlingens facebookside kan du følge med på hva som skjer. 

e-postadresse til lokallaget: norskboxerklubbtrondelag@gmail.com

NBK Trøndelag

Det er avholdt sitt årsmøte 04.12.2019, og følgende styre ble valgt for neste periode:

Leder: Jørgen Rosvold
Nestleder: Marte Wolden
Styremedlem: Astrid B. Lorentzen
Styremedlem: Tiril Thun Hjorthol
Styremedlem: Birgit Løkken
Styremedlem: Solveig Strand