NBK-Østfold - Årsmøte søndag 29.11.2020

stfold

Årsmøte søndag 29 november 2020

Norsk Boxerklubb, Avd. Østfold innkaller herved til årsmøte

TID: Søndag 29. november 2020 kl. 12.00
STED: I klubblokalet på Evenrød, Evenrødveien 82

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet skal ihht klubbens håndbok, kapittel 7, være lokalavdelingen i hende 6 uker før årsmøtet, dvs.18 oktober.
Samme frist gjelder for innsending av forslag til kandidater til de vervene som skal fylles. 

Saker sendes til krpeder4@gmail.com
 
Forslag til kandidater sendes til tone.ravn@hotmail.com

Følgende verv er på valg på årsmøtet:
  • - Leder 2 år Nestleder 2 år 
  • - Styremedlem 2 år 
  • - Revisor 1 år 
  • - 2 medlemmer til valgkomite 
Følgende saker behandles av årsmøtet:
  • - Valg
  • - Årsmelding
  • - Innkommende saker
  • - Regnskap 2020
  • - Budsjett 2020/2021
  • - Handlingsplan 2021
Vi håper mange medlemmer i lokalavdelingen benytter denne anledningen til å være med å påvirke hva vi skal drive med. 

Hilsen styret i Norsk Boxerklubb avd. Østfold        
v/ Kristin, Margareth og Kari