Lokalavdeling Østfolds styre 2020

Lokalavdelingen har egen facebookside der de legger ut kommende aktiviteter.
Avdelingens hjemmeside er for tiden ikke i bruk, så sjekk facebooksiden for oppdatert informasjon

Avvdelingen er også så heldige at de har mulighet til å leie et egent treningsområde å disponere hver onsdag

Kontaktinformasjon: ostfold@norskboxerklubb.no

  

ostfold

Styret består for inneværende periode av:

Leder: Kristin Pedersen   
Styremedlem: Kari Wiik
Styremedlem: Tone Ravn
Styremedlem: Margrethe Haugen
Varamedlem: Ingen pr.d.d jobbes med i 2021
Kasserer: Lars Erik Bye
Valgkomité: Tone Ravn, Marit Andersen
Revisor: Foreløpig åpent

Vi har ingen komiteer i Avd. men alle engasjerer seg og får med folk utenifra ved behov.