Lokalavdeling Oslo og Akershus 2020

Oslo og Akershus
På lokalavdelingens facebookside kan du følge med på hva som skjer.
Lokalavdeling har også egen nettside.

K
ontaktinformasjon Boxeroa@hotmail.com

Leder: Anne Ekstrøm (ikke på valg)Slik ser styret ut etter årsmøte 2020, og følgende styre ble valgt:

Nestleder: Tone Granli (ny)
Styremedlem: Ingunn Terjesen (ikke på valg)
Styremedlem: Tone Robertsen, 2 år
Styremedlem: Ole Wang, 2 år
Vara:  Lovisa Plotz, 1 år
Vara: Ingrid Tomoulvski, 1 år