Lokalavdeling Nordland

Lokalavdelingen har egen facebookside der du kan få oversikt over kommende aktiviteter.

NBK Nordland

 

Etter NBK Nordland sitt årsmøtet 16. mars 2017, er dette det sittende styre:

Leder: Kristin Rosøy 
Nestleder: Anne Helene Fodnes 
Styremedlem og kasserer:Lise Hunstad 
Styremedlem: Tore Halvorsen 
Vara: Kristine Willumsen 
Valgkomite: Helen Halvorsen og Anne Hansen.

Referat kommer og vil bli lagt under filer på Facebooksiden