Kontaktområdet Vestfold 2021/2020

På kontaktområdets  facbookside kan du følge med på hva som skjer av aktiviteter. 
Kontaktområdet har også egen hjemmeside: www.vestfoldboxer.com
Kontakområdet er så heldige å ha et eget treningsområdet de disponerer.

Holmene gård Vestfold

Holmene gård kveld VestfoldStyret i Kontaktområdet Vestfold, valgt på årsmøtet 22. april 2021:

 

  • Espen Hagstrøm, leder 
  • Ester Elisabeth Bjerkan, styremedlem 
  • Lene Halvorsen Borgen, styremedlem
  • Hedvig Færø, styremedlem
  • Maja Skedsmo Berg, styremedlem
  • Øystein Anker Dreng, styremedlem
  • Eskild Aakervik, varamedlem