Meny

Håndbok for Norsk Boxerklubb - revidert 2015/2016

pen bok - tegningSiden 2011 har mange i klubben engasjert seg for å oppdatere klubbens hånbok - takk til alle som har bidratt.

Den håndboken som nå legges ut er et levende dokument som beskriver hvordan ulike organer i klubben (råd, utvalg, komiteer m.m.) skal forholde seg til hverandre, til medlemmene og hvilke oppgaver de skal ivareta. Retningslinjene for klubbens organer er vedtatt av styret (jfr klubbens lover §4-3f).

Håndboken er et levende dokument. Dette innebærer at håndboken vil endres ved behov. Endringer som gjøres vil fremkomme i egen kolonne for dette etter innholdsfortegnelsen.

I 2015/2016 har styret revidert håndboken. Alle endringer fremkommer i endringsloggen i dokumentet.

Håndboken kan du laste ned her.

Vedtaksprotokoll 2013 - 2018 finner du her

Vedtaksprotokoll 2008 - 2013 finner du her