Anmodning om oppheving av avls-sperre på hvite boxere

Bebeboxer's A Lot Of Sugar- TussiNorsk Boxerklubb har sendt en anmoding til t Norsk Kennel Klub om at de opphever registreringsforbudet på avkom etter boxere med mer enn 1/3 hvite tegninger/avlssperre på boxer med mer enn 1/3 hvite tegninger..

Brevet som ble sendt til NKK har en rekke vedlegg og du kan se både brev og vedlegg ved å trykke på linkene under.

Brev til NKK 
Vedlegg 1 - WHITE MARKINGS IN THE BOXER
Vedlegg 2A - Behandling i sunnhetsrådet i 1992
Vedlegg 2B - Behandling i sunnhetsutvalget - boxer
Vedlegg 3 - Fra leder av det tyske avlsrådet - hvite boxere
Vedlegg 4A - analysis of the inheritance of white spotting
Vedlegg 4B - J Hered-2014-Hedrick-jhered_esu070
Vedlegg 4C - Localixation of White Spotting Locus in Boxer Dogs
 


Svar fra NKK
I slutten av januar mottok klubben brev fra NKK der de avviser å behandle saken uten et årsmøtevedtak. Styrets flertall vedtok å anke helseavdelingens avslag på å behandle saken til hovedstyret.  

Svarbrev fra NKK
Brev fra tysk Boxerklubb med oversettelse 


Anke til NKK vedr. avslag på å behandle saken

Anke til NKK

Svar fra NKK på anke

Svar fra adm. dir i NKK, Trine Hage

Brev fra tysk boxerklubb vedr. hvite boxere 27.10.2015
Brev på tysk
Brev oversatt

Svar fra Norsk Boxerklubb av 12.12.2015, på brev fra den tyske boxerklubben 

Svar på norsk
Svar på tysk

Årsmøtevedtak 2-4-2016

Sak 4 - 3 Oppheving av avlssperre - hvit boxer
Forslag til vedtak: NBK ber Norsk Kennel Klub om å oppheve avissperren på hvile boxere. Det var 32 stemmer imot og torslagel ble vedtatt.
Line Orlunds forslag om vedtak: Dersom Norsk Kennel Klub godkjenner å oppheve avlssperren på hvite boxere anmoder årsmøtet styret om at styret i retningslinjene for avl og oppdrett iverksetter tiltok for å bidra til at det ikke gjøres kombinasjoner som øker andelen hvite boxere. Vedtatt

Brev til NKK fra Norsk Boxerklubb 28.08.2016

Ny søknad til NKK - august 2016 m/ytterligere vedlegg
Vedlegg 5 - Boxerens hvite tegninger 1 - ny
Vedlegg 6 - Karlsson Nat Genet MITF piebald
Vedlegg 7 - Svar fra NKK - BREV fra NKK til NBK 29-01-2015
Vedlegg 8 - Anke på avslag om behandling av sak fra NBK
Vedlegg 9 - Svar på anke fra adm.dir
Vedlegg 10 - 2016 Årsmøtprotokoll
Vedlegg 11 - Forslag til endring i retningslinjene
Vedlegg 12 A Stamtavler 1989 til 1997 uten avlssperre
Vedlegg 12 B Stamtavler 1990 - 1997 uten avlssperre og 1999 med


Svar fra NKK av 12.09.2016


Oppheving av avlsperre