Rutine ved innsending av forskjellige bruksresultater, inklusiv mentaltester

Korad C.I.B. N SE UCH Engelaiz Valpolicella FeltInnsending av kritikkskjema   

Fra og med 2017, må du sende inn kritikkskjema sammen med alle bruksresultater. Du kan velge om du vil sende inn skjemaet som pdf- eller bildeformat. Selve skjemaet skal ikke publiseres, men det må være godt leselig. Innsendte resultater publiseres på samme måte som tidligere, men det er et krav at kritikkskjema vedlegges innsendingen.

Bakgrunnen for dette er at Brukshundrådet bruker disse til sine utregninger, og det tar ofte lang tid før denne type resultater kommer inn i dogweb.

Se forøvrig Innsending til nettsiden, for nærmere informasjon om hvordan du sender inn til nettsidene