NBKs Valgkomité - Frist for å foreslå kandidater til hovedstyret og til valgkomité

Foreslå kandidater

Det er tid for å foreslå kandidater til verv. Forslag sendes inn til valg@norskboxerklubb.no.

Både forslagsstiller og foreslått kandidat må være medlem for at et kandidatur skal kunne godkjennes. Vi oppfordrer forslagstillere å begrunne sin innstilling av den enkelte kandidat da dette vil bli lagt ved innstillingene og kan ha betydning om en person blir valgt eller ikke.

Frist for å foreslå kandidater er innen utgangen av lørdag 09.02.2019.

Verv som skal besettes

Som informert i Boxernytt nr 4, så skal følgende verv besettes:


Hovedstyret

       Nestleder, 2 år
       Styremedlem, 2 år
       Varamedlem, 1 år
       Varamedlem, 1 år

Valgkomité
       Leder, 2 år
       Varamedlem, 1 år
 

I Boxernytt nr. 4 informerte også Valgkomiteen at Revisor skal besettes, dette er ikke korrekt. I henhold til NBKs lover fra 14.04.2018 §5-2 er det Årsmøtet som oppnevner revisjonsfirma.

Foreslåtte kandidater
Foreslåtte kandidater vil bli kontaktet av Valgkomiteen, og vil bli bedt om å fylle ut et nettskjema. I dette nettskjema er det noen obligatoriske felt som må fylles ut for at kandidaturet skal godkjennes, blant annet må kandidaten bekrefte at han/hun stiller til valg til det vervet han/hun er foreslått til. Kandidaten må fylle ut nettskjema innenfor frister satt av Valgkomiteen.