NBK - Styremøte i september 2019

Hovedstyret avholder styremøtesamling 14.- og 15. 09.2019

Se styrets møteplan og referater