NBK - Styremøte i desember 2019

Hovedstyret avholder styremøte 12.12.2019

Se styrets møteplan og referater