Frist for innsending av saker til Norsk Boxerklubbs Årsmøte 2019

Frist for innsending av saker til behandling på Årsmøtet 6. april, er lørdag 09.02.2019.
Disse sendes til post@norskboxerklubb.no.

Se eget oppslag om årsmøtet