Spondyloseresultater - skjema for presentasjon av resultat

norsk-boxerklubbNBK anbefaler alle å røntge hundene sine for spondylose etter fylte 12. måneder. Etter avtale med NKK, leses resultatene av sentralt. Rekvisisjon for spondyoseavlesing bestilles og forhåndsbetales under "min side" på NKK. 

NKK har vedtatt at spondyloseresultater fremover vil presenteres for eiere på en ny og bedre måte. I ett nytt skjema vil spindylosegraden i hvert virvelmellomrom fremkomme. Det er ingen endring i hvordan graden settes, det vil fortsatt være den værste markeringen som gir graden.

Skjema er utviklet etter ide fra Norsk Boxerklubb og vi håper dette kan være til hjelp bla i utvelgelse av avlsdyr. Her kan dere se hvordan skjema ser ut.