Helse- og atferdsundersøkelsen 2018 - Oppdatering på antall besvarelsen pr. 09.11.2018

Her presenterer vi ukentlig oppdatering på antall besvarelser som er levert på Helse - og atferdsundersøkelsen til nå. Nå er vi oppe i 45%!
Husk at vi ønsker besvarelser fra både friske og syke boxere du har hatt gjennom tidene, også de du har svart på ved forrige undersøkelse.

Her presenterer vi en oppdatering på antall besvarelser som er levert på Helse - og atferdsundersøkelsen til nå. Husk at vi ønsker besvarelser fra både friske og syke boxere du har hatt gjennom tidene.
Målet er å få inn minst like mange svar som ved helse-og atferdsundersøkelsen i 2012/2013, da havnet vi på 809 innsendte svar.

Pr. 09.11.2018
HA2018-oppdat-091118

Pr. 27.10.2018
HA2018-oppdat-271018 (1)

Pr. 19.10.2018
HA2018-oppdat-191018

Pr. 12.10.2018

HA2018-oppdat-121018

Pr. 05.10.2018

HA2018-oppdat1