Vedtatte lover for Norsk Boxerklubb

De nye lovene ble endelig godkjent av Norsk Kennel Klub nå i januar 2020
paragraf2-lovlig
Dette er de samme lovene som ble godkjent på årsmøtet i 2018, med siste endringer vedtatt på årsmøtet i 2019.
Underveis har det også vært informert om noen små endringer som hadde sin bakgrunn i tilbakemeldinger fra NKK.


De nye vedtatte lovene finner du her eller ved å trykke på paragrafbildet.