Uttalelse fra hovedstyre ifm med medlems påstander i jobben om kronisk nyresvikt

nyresvikt26.11.2016 - Uttalelse fra et samlet hovedstyre i Norsk Boxerklubb: 

Først vil vi si at vi er veldig glade for at det endelig synes å være enighet i klubben om at kronisk nyresvikt er et arvelig og alvorlig problem i rasen, og at alle engasjerer seg aktivt for å samle inn prøver til de pågående prosjektene. Vi vil understreke at dette ikke er noen konkurranse, men en vei mot en sårt tiltrengt DNA test. Det er derfor ikke noe i veien for å bidra til begge prosjekter, det ene utelukker ikke det andre - tvert imot, jo flere prøver som kommer inn til hvert prosjekt, jo fortere vil noen nå målet!
Hovedstyret i Norsk Boxerklubb har lest et innlegg på et medlems private Facebookvegg der medlemmet påstår at sentrale krefter i Norsk Boxerklubb, som vedkommende betegner som nett troll, ikke ønsker svar på nyreproblematikken, og har sendt PM til dette medlemmet om dette. Det er litt uklart hva denne PM’en inneholder, men det skal, så vidt vi forstår, være en person som motarbeider eller er negativ til innsamling av svabere til prosjektet for å finne en DNA test i regi av Bruce Cattanach i England. 
Hovedstyret i Norsk Boxerklubb kjenner ikke til en eneste person med tillitsverv i NBK som er negative til at det samles inn svabere til DNA prosjektet til Bruce Cattanach. Mange tillitsvalgte har selv bidratt med slike svabere, både fra friske og syke hunder. 
Norsk Boxerklubbs hovedstyre er positiv til all forskning som kan føre frem til en DNA test for kronisk nyresvikt hos boxer, både det prosjektet klubben selv er en del av, og andre prosjekt med samme formål. 
Her er noen av påstandene som er fremsatt: "Det er nå lagt ned så mye politikk og prestisje og ikke minst økonomi i denne saken at løsning på selve problemet er nå fra enkelte hold helt uinteressant - det sjokkerer meg" og "Beklager men det er på tide og våkne opp og lese mellom linjene i de fleste forumer... motstanden er snart større enn viljen" og "xx nei det kommer ikke til og skje, da synker jeg ned på deres nivå og der er ikke jeg - men godt og ha det dokumentert med navn,Dato og klokkeslett til senere bruk" og "Så blåøyd går det ikke ann og være - dette har foregått siden dag 1 og sentrale krefter står dessverre i midten og styrer men fint at jeg nå hsr det dokumentert direkte fra kilden". 
Vi i hovedstyret ser på dette som svært alvorlig, og en slik tillitsvalgt kan vi ikke ha sentralt i Norsk Boxerklubb. Vi har derfor bedt om at vedkommende dokumenterer disse utsagnene overfor styret slik at vi kan forfølge saken i klubbens organer. 
Dersom vedkommende ikke kan eller vil dokumentere sine påstander, enten i sin egen tråd om dette på Facebook, eller på post@norskboxerklubb.no vil vi anse dette som falske anklager fremsatt i den hensikt å så splid og sverte klubbens tillitsvalgte.