Utsatt frist for tilbakemelding på tiltak for håndtering av nyresvikt

LykkeAv ulike årsaker har styret sett seg nødt til å avlyse styremøtet som var planlagt førstkommende fredag. Alle tilbakemeldingene som er kommet i forhold til hvordan klubben skal håndtere kronisk nyresvikt, JKD fremover, vil derfor ikke bli behandlet av styret før etter påske. Dersom flere har tilbakemeldinger de ønsker å komme med, kan dere sende dem frem til 25. mars. Les mer på klubbens nettsider og hva styret ønsker tilbakemelding på.