Presentasjon av det nye styret i Norsk Boxerklubb valgt på årsmøtet 2019

Det nye styret består av:

Leder:

Line Orlund

Nestleder:

Inger Beate Vongraven Dyrstad

Medlem:

Linda Acay

Medlem:

Solveig Strand

Medlem:

Tone Robertsen

Varamedlem:

Astrid Lorentzen

Varamedlem:

Birgitt Løkken

Du finner nærmere informasjon om hvert enkelt styremedlem her

Nytt-styre-2019-Komp
Birgit Løkken var ikke tilstedet da bildet ble tatt