Oversikt over utdeling av plaketter etc. på årsmøtet 2019

BronseboxerLiteBildeIngen bronseboxer er delt ut i noen av året offisielle brukskonkurransegrener, det som de siste årene har vært kjent som «årets xxxx-hund», da vi ikke har kriterier for dette per i dag. Som dere kanskje har sett av årsmøtepapirene, var planen å lage kriterier slik at man kunne dele ut en bronseboxer for «Årets konkurranseboxer». Dette ble det forholdsvis tidlig klart at vi ikke klarte å få til. VI klarer ikke å lage kriterier som gjør det mulig å sammenlikne f.eks. rally og RIK.

«Plan B» var da å dele ut skjold til beste plasserte boxer i hver offisielle hundesport. Dessverre har vi ikke hatt et fungerende brukshundråd i år og selv om noen av dere sikkert tenker at det er enkelt å «se/regne» ut hvem som har gjort det best i hver offisielle gren, har ikke vi i styret hatt kapasitet og heller ikke kompetanse til å sikre at dette ble riktig.

Basert på det som ble delt ut i 2017, hadde vi imidlertid mulighet til å se hvem som skulle ha plaketter for opprykk, plakett for gjennomført MH osv. I to hundesporter (rally og agility) var det imidlertid ikke delt ut for opprykk el. I 2017. Her var det spesifisert at det skulle deles ut for beste plassering. I tillegg har vi delt ut metallplaketter for bronsemerkeprøver.

Liste over det som ble delt ut finner dere vedlagt som en pdf-fil her.

Jeg beklager at det er blitt sånn i år og vil jobbe for å få på plass et fungerende brukshundråd så snart som mulig.

Line