Nytt styre og ny valgkomité ble valgt på årsmøtet 2018

På Norsk Boxerklubbs årsmøte den 14. april 2018, ble det valgt nye personer til å sitte i styret og valgkomité.
Nærmere presentasjon av de nye tillitsvalgte, kommer etter hvert.

Styret består nå av følgende tillitsvalgte:

Leder: Line Orlund (ny som leder)
Nestleder: Inger Beate Vongraven Dyrstad (ikke på valg)
Medlem: Linda Acay (ikke på valg)
Medlem Solveig Strand (gjenvalgt)
Medlem: Tone Robertsen (ny)
Varamedlem: Astrid Lorentzen (ny)
Varamedlem: Kristine Willumsen (ny)


Valgkomitéen består nå av:

Leder: Ørjan Moss (gjenvalgt, ny som leder)
Medlem: Espen Hagstrøm (gjenvalgt)
Medlem: Erik Rognlie (ny)
Varamedlem: Cecilia Sundberg (gjenvalgt, ny som vara)