Nyresvikt hos boxer - Styret ber om tilbakemelding

LykkeDe siste årene har Norsk Boxerklubb overvåket nyresvikt hos boxer. Dette har klubben gjort samtidig som det er lagt ned betydelig innsats fra fagmiljøer både her i Norge og i flere andre land, der et felles mål er å finne en DNA-test som kan avdekke hvem som er bærere av genet som gir sykdommen. I Norge er det professor Frode Lingaas ved Norges Veterinærhøyskole som står i spissen for arbeidet.

I påvente av at det kommer en DNA test, er det hovedstyrets og avlsrådets klare mening at vi som en ansvarlig raseklubb må iverksette tiltak for å begrense utbredelsen av denne alvorlige sykdommen så godt som mulig. Hvordan vi skal følge opp dette arbeidet ber vi nå om deres innspill på. 

Underfinner dere flere forslag/strategier vi kan velge for å følge opp nyresvikt hos boxer. Vi ber om deres innspill på de ulike forslagene. Frist for tilbakemelding er utsatt fra 18. til 25. mars. 2015

Brev til klubbens medlemmer vedr. nyresvikt
Ulike tiltak for å håndtere JKD
Boxer 2006 - 2011
2014 Renal Dysplasi - informasjon