Nye utstillingsregler fra NKK pr. 01.01.2019

Av endringer/presiseringer som også gjelder Norsk Boxerklubb, nevnes:
2019-01-01-Utstillingsregler
Det er nå presisert i regelverket at enhver oppnevnt utstillingsleder forplikter seg til å sette seg inn i gjeldene regler for avholdelse av utstilling, samt siste oppdaterte utstillingsregler. Arrangerende klubb skal ha en signert avtale med utstillingslederen om at vedkommende kjenner til gjeldene regler.


Du finner det nye regelheftet her, eller ved å trykke på bildet.
  •  
Minner også om NKK's etiske retningslinjer for hundevelferd på utstilling og i konkourranse


Husk også at selv om utstillingsregelverket i fjor ble samkjørt med det nordiske, finnes det allikevel et eget hefte med Regler for nordiske utstillinger.