Nye lover for Norsk Boxerklubb er vedtatt

paragraf-lovligNorsk Boxerklubb vedtok nye lover på årsmøtet den 14. april 2018. De nye lovene bygger på Norsk Kennel Klub sin lovmal, som ble vedtatt på NKK sitt representantskapsmøte i november 2017. Lovene ble vedtatt etter en god og grundig behandling på klubbens årsmøtet.

De nye lovene har allerede vært gjeldende på områder der det har vært konflikt mellom gammel lov og obligatoriske deler i ny lovmal. Dette har særlig hatt betydning for avstemmingsregler.

De nye lovene ble sendt til endelig godkjenning hos NKK den 28. april 2018, det er slik reglene fungerer.

Du finner de nye lovene på klubben sin hjemmeside om lover, og i direktelenke her