Ny versjon av Årsmøtedokumentene for NBKs årsmøte 06.04.2019 er klare

Det viste seg at det var kommet inn et forslag til valgkomiteen 9. februar som de ikke hadde sett. I dette lå det også et forslag som styret nå har behandlet.
Her ligger det derfor nye dokumenter som i sin helhet erstatter de gamle.
Det er også laget en lenke til påmeldingsskjema for årsmøteseminaret og årsfest (mer info kommer)

 

NBK-klubbeI år vil det for første gang være mulig å forhåndsstemme elektronisk på kandidater til valg. Dette vil foregå ved at medlemmer får tilsendt en personlig elektronisk stemmeseddel til den mailadressen som er registrert i vårt medlemsregister hos NKK. Stemmeseddelen vil sendes ut senest mandag 18. mars. Les fullstendig prosedyre i sakspapirene. Ved spørsmål om dette kan du ta kontakt med oss på post@norskboxerklubb.no

Her finner dere alle årsmøtepapirene og her finner dere en "løs" stemmeseddel.
 

Styret ønsker alle medlemmer velkommen.