Ny lovmal for klubber og forbund tilknyttet NKK - informasjon om overgansperioden

ParagrafNorsk Boxerklubb viser til informasjon om den nye lovmalen som det ble publisert på hjemmesiden i slutten av november 2017

Den nye lovmalen er allerede gjeldende på områder der det er konflikt mellom gammel lov og det som står som obligatorisk i ny lovmal. Dette har betydning særlig for avstemmingsregler, men også delvis for valg (bl.a. valgkomite der det nå skal velges leder som særskilt valg).

Her finner dere brevet fra NKK, den nye lovmalen, samt invitasjonen fra november om å stille spørsmål etc. til de nye lovene, på Facebookgruppen 
"Norsk Boxerklubbs Diskusjonsforum". 

Denne Informasjon er også lagt inn under Lover på klubbens hjemmeside.

Styret vil legge frem forslag til nye lover på årsmøtet 14. april 2018.