Norsk Brukshundsports Forbund - Informasjon om kvalifiseringsperiode NM 2018 og 2019

NBFlogoKvalifiseringsperiode NM 2018 og 2019 


Styret i NBF har besluttet at kvalifiseringsperioden til NM 2018 vil gå fra og med 01.07.2017, til og med 01.07 2018.   

Kvalifiseringsperioden for NM 2019, vil dermed gå fra og med 02.07.2018, til og med 30.06.2019.

Søknad for deltakelse på NM og NOM 2018 må være styret i NBF i hende innen den første lørdag i juli.

Her finner dere informasjonsbrevet tilsendt medlemsklubbene, hvor dere også finner kontaktinformasjon.